Các Hơi Thở trong Kimetsu: Phân loại và chiêu thức

Anime -
các hơi thở trong kimetsu

Hơi Thở là kỹ thuật được sử dụng và truyền thừa bởi các thành viên trong Sát Quỷ Đoàn. Thông qua các chiêu thức kiếm thuật, kiếm sĩ sẽ nâng cao sức mạnh thể chất và tinh thần của mình để có thể đối đầu với các con Quỷ. Đây chính là cội nguồn sức mạnh chính của một Thợ săn quỷ. Vậy trong Kimetsu No Yaiba có bao nhiêu loại Hơi Thở? Hơi Thở của các Trụ Cột là gì? Hãy cùng đọc bài viết tổng hợp tất cả các Hơi Thở trong Kimetsu no Yaiba sau để tìm câu trả lời.

1. Hơi Thở của Lửa

Hơi Thở của Lửa là loại Hơi Thở đầu tiên cần được nhắc đến trong các loại Hơi Thở trong Kimetsu no Yaiba. Nó là một trong năm kỹ thuật phân nhánh từ Hơi Thở của Mặt Trời. Hơi Thở này được học trò của Yoriichi Tsugikuni sáng tạo ra trong quá trình học Hơi Thở của Mặt Trời. Sau đó, loại Hơi thở này được truyền qua các đời Viêm trụ.

Số lượng chiêu thức trong Hơi Thở của Lửa gồm 9 thức. Cụ thể như sau:

 • Thức thứ nhất: Bất Tri Hỏa 
 • Thức thứ hai: Thăng Viêm Thiên 
 • Thức thứ ba: Khí Viêm Vạn Trượng 
 • Thức thứ tư: Thịnh Viêm Hải Triều 
 • Thức thứ năm: Viêm Hổ 
 • Thức thứ sáu: Chưa rõ
 • Thức thứ bảy: Chưa rõ
 • Thức thứ tám: Chưa rõ
 • Thức thứ chín (Bí kỹ): Luyện Ngục 

Người sử dụng: Kyojuro Rengoku, Shinjuro Rengoku.

Hơi Thở nhánh: Hơi Thở của Tình Yêu

tất cả các Hơi Thở trong kny
Hơi Thở của Lửa do Viêm Trụ thi triển

2. Hơi Thở của Nước

Một loại Hơi Thở Kimetsu no Yaiba khác chính là Hơi Thở của Nước. Đây là kỹ thuật Hơi Thở được sáng tạo dựa trên việc mô phỏng chuyển động của nước. Nó giúp gia tăng sức mạnh và tốc độ của các kiếm sĩ. Đặc biệt, chiêu kiếm thứ 11 là do Thủy Trụ Tomioka Giyuu sáng tạo ra.

Hơi Thở của các trụ cột
Thủy Trụ Tomioka Giyuu thi triển Hơi Thở của Nước

Số lượng chiêu thức trong Hơi Thở của Nước gồm 11 thức. Cụ thể như sau:

 • Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm 
 • Thức thứ hai: Thủy Xa 
 • Thức thứ hai cải biên: Hoành Thủy Xa 
 • Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ 
 • Thức thứ tư: Đả Triều 
 • Thức thứ năm: Can Thiên Từ Vũ 
 • Thức thứ sáu: Liệt Oa 
 • Thức thứ sáu: Liệt Oa・Lưu Lưu 
 • Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột 
 • Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột・Khúc 
 • Thức thứ tám: Lang Hồ
 • Thức thứ chín: Thủy Lưu Phi Mạt・Loạn  
 • Thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển 
 • Thức thứ mười một: Lặng 

Người sử dụng: Giyuu Tomioka, Sakonji Urokodaki, Tanjiro Kamado

Hơi Thở nhánh: Hơi Thở của Hoa, Hơi Thở của Rắn, Hơi Thở của Côn Trùng

3. Hơi Thở của Sấm Sét

Hơi Thở của Sấm Sét được phân nhánh từ Hơi Thở của Mặt Trời. Loại Hơi Thở này giúp nâng cao sức mạnh của phần chân kiếm sĩ. Kuwajima Jigoro là người truyền dạy loại Hơi Thở này trong Sát Quỷ Đoàn.

Số lượng chiêu thức trong Hơi Thở của Sấm Sét gồm 7 thức. Cụ thể như sau:

 • Thức thứ nhất: Tích Lịch Nhất Thiểm 
 • Thức thứ hai: Đạo Hồn
 • Thức thứ ba: Tụ Văn Thành Lôi 
 • Thức thứ tư: Viễn Lôi 
 • Thức thứ năm: Nhiệt Giới Lôi 
 • Thức thứ sáu: Điện Oanh Lôi Oanh 
 • Thức thứ bảy: Hoả Lôi Thần 

Người sử dụng: Zenitsu Agatsuma, Jigoro Kuwajima.

Hơi Thở trong kimetsu
Uy lực khủng khiếp của Hơi Thở của Sấm Sét

Hơi Thở nhánh: Hơi Thở của Âm Thanh

4. Hơi Thở của Gió

Hơi Thở của Gió là kỹ thuật kiếm thuật đặc trưng của Phong Trụ Shinazugawa Sanemi. Cũng tương tự như những kiếm thuật khác, Hơi Thở của Gió giúp nâng cao sức mạnh, tốc độ của kiếm sĩ. 

Số lượng chiêu thức trong Hơi Thở của Gió gồm 9 thức. Cụ thể như sau:

 • Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong -Tước 
 • Thức thứ hai: Trảo – Khoa Hộ Phong 
 • Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ 
 • Thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam 
 • Thức thứ năm: Mộc Khô Lạp Phong 
 • Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam 
 • Thức thứ bảy: Kính Phong – Thiên Cẩu Phong 
 • Thức thứ tám: Sơ Liệt Phong Trảm
 • Thức thứ chính: Vi Đà Thiên Đài Phong

Người sử dụng: Sanemi Shinazugawa

tất cả các Hơi Thở trong kimetsu
Phong Trụ Sanemi Shinazugawa là người sử dụng chính Hơi Thở của Gió

Hơi Thở nhánh: Hơi Thở của Sương Mù, Hơi Thở của Quái Thú

5. Hơi Thở của Đá

Hơi Thở của Đá có nguồn gốc từ Hơi Thở của Mặt Trời. Hiện vẫn chưa biết ai là người sáng tạo ra chiêu thức này. 

Số lượng chiêu thức trong Hơi Thở của Đá gồm 4 thức. Cụ thể như sau:

 • Thức thứ nhất: Xà Văn Nham – Song Cực 
 • Thức thứ hai: Thiên Diện Toái 
 • Thức thứ ba: Nham Phu Khu 
 • Thức thứ tư: Lưu Văn Nham – Tốc Chinh 

Người sử dụng: Thạch Trụ Gyomei Himejima

Hơi Thở kimetsu
Sức mạnh của Hơi Thở của Đá khi được thi triển

6. Hơi Thở của Mặt Trăng

Trong các Hơi Thở trong Kimetsu, Hơi Thở của Mặt Trăng là loại kiếm thuật đặc biệt, bởi nó được sáng tạo từ Thượng Huyền Nhất Kokushibou. Đây là một trong những loại Hơi Thở mạnh mẽ và nguy hiểm nhất hiện tại. Khi sử dụng kiếm thuật này, kiếm sĩ sẽ tạo ra những nhát chém có tầm tấn công cực xa và những lưỡi kiếm nhỏ hình trăng lưỡi liềm khác. 

Hơi Thở của rồng kimetsu
Kokushibou là con Quỷ duy nhất có thể sử dụng kỹ thuật Hơi Thở

Số lượng chiêu thức trong Hơi Thở của Mặt Trăng gồm 16 thức. Cụ thể như sau:

 • Thức thứ nhất: Ám Nguyệt – Tiêu Cung 
 • Thức thứ hai: Châu Hoa Lộng Nguyệt 
 • Thức thứ ba: Yêm Kỵ Nguyệt – Tiêu
 • Thức thứ năm: Nguyệt Phách Tai Oa 
 • Thức thứ sáu: Thường Dạ Cô Nguyệt – Vô Gian 
 • Thức thứ bảy: Ách Kính – Nguyệt Ánh 
 • Thức thứ tám: Nguyệt Long Luân Vĩ 
 • Thức thứ chín: Giáng Nguyệt – Liên Diện 
 • Thức thứ mười: Xuyên Diện Trảm – La Nguyệt 
 • Thức thứ mười một: Thanh Nguyệt – Hà 
 • Thức thứ mười bốn: Hung Biến – Thiên Mãn Tiêm Nguyệt
 • Thức thứ mười lăm: Bất Hồng – Nguyệt Ánh Long 
 • Thức thứ mười sáu: Nguyệt Hồng – Phiến Cát Nguyệt 

Người sử dụng: Kokushibo (Michikatsu Tsugikuni)

7. Hơi Thở của Mặt Trời – Hoả Thần Lạc Vũ

Hơi Thở của Mặt Trời chính là Hơi Thở khởi nguyên của tất cả các Hơi Thở trong KNY (Kimetsu No Yaiba). Nó được sáng tạo bởi Yoriichi Tsugikuni – kiếm sĩ huyền thoại của Sát Quỷ Đoàn từ 500 năm trước. Sau đó, Yoriichi đã truyền lại Hơi Thở này cho người nhà Kamado dưới hình thức Hỏa Thần Lạc Vũ. Nhà Kamado sử dụng nó để hiến tế Hỏa Thần, cầu mong xua đuổi bệnh tật, tai ương trong lễ mừng năm mới.

Hơi Thở của Tanjiro
Hơi Thở của Mặt trời chính là vũ khí để tiêu diệt Muzan

Số lượng chiêu thức trong Hơi Thở của Mặt Trời gồm 13 thức. Cụ thể như sau:

 • Thức thứ nhất: Viên Vũ 
 • Thức thứ hai: Bích La Thiên 
 • Thức thứ ba: Liệt Nhật Hồng Kính 
 • Thức thứ tư: Chước Cốt Viêm Dương 
 • Thức thứ năm: Dương Hoa Đột 
 • Thức thứ sáu: Nhật Vận Chi Long – Đầu Vũ 
 • Thức thứ bảy: Tà Dương Chuyển Thân 
 • Thức thứ tám: Phi Luân Dương Viêm 
 • Thức thứ chín: Huy Huy Ân Quang 
 • Thức thứ mười: Hỏa Xa 
 • Thức thứ mười một: Huyễn Nhật Hồng 
 • Thức thứ mười hai: Viêm Vũ 
 • Thức thứ mười ba là sự kết nối của 12 thế kiếm từ Viên Vũ đến Viêm Vũ. 

Hơi Thở của Mặt Trời cũng chính là Hơi Thở của Tanjiro.

8. Hơi Thở của Tình Yêu

Hơi Thở của Tình Yêu là một phân nhánh từ Hơi Thở của Lửa và được sáng tạo ra bởi Luyến trụ Kanroji Mitsuri. Chỉ có cô là người duy nhất thành thạo và sử dụng được chiêu thức, kỹ thuật của loại Hơi Thở này. Nó giúp cô trở nên nhanh nhẹn và linh hoạt hơn.

Số lượng chiêu thức trong Hơi Thở của Tình Yêu gồm 6 thức. Cụ thể như sau:

 • Thức thứ nhất: Sơ Luyến Liệt Hoại
 • Thức thứ hai: Ảo Não Tuần Luyến
 • Thức thứ ba: Ái Miêu Luyến
 • Thức thứ tư : Luyến Miêu Thời Vũ
 • Thức thứ năm: Dao Luyến Tình・Loạn Trảo 
 • Thức thứ sáu: Miêu Túc Luyến Phong

9. Hơi Thở của Hoa

Hơi Thở của Hoa là một phân nhánh của Hơi Thở của Nước do cựu Hoa trụ Kochou Kanae truyền dạy cho Trùng trụ Tsuyuri Kanao. Nó giúp gia tăng sức mạnh và tốc độ của kiếm sĩ.

Số lượng chiêu thức trong Hơi Thở của Hoa gồm 7 thức. Cụ thể như sau:

 • Thức thứ nhất: chưa rõ
 • Thức thứ hai: Ngự Ảnh Ma
 • Thức thứ ba: chưa rõ
 • Thức tứ tư: Hồng Hoa Y 
 • Thức thứ năm: Đồ Thược Dược 
 • Thức thứ sáu: Oa Đào 
 • Thức cuối cùng: Bỉ Ngạn Chu Nhãn

10. Hơi Thở của Côn Trùng

Hơi Thở của Côn Trùng là Hơi thở được phân nhánh ra từ Hơi thở của Hoa. Đây cũng chính là Hơi Thở của Shinobu. Hơi Thở của Côn Trùng tập trung vào việc tạo ra những cú đâm, vết cắt và truyền độc Hoa tử đằng vào đó để tiêu diệt mục tiêu.

Số lượng chiêu thức trong Hơi Thở của Côn Trùng gồm 4 thức. Cụ thể như sau:

 • Thức thứ nhất: Điệp Vũ – Hí 
 • Thức thứ hai: Phong Nha Vũ – Chân Mĩ 
 • Thức thứ ba: Thanh Linh Vũ – Phức Nhãn Lục Giác 
 • Thức thứ tư: Ngô Công Vũ – Bách Túc Xà Phúc 
Hơi Thở của shinobu
Trùng Trụ Shinobu Kocho thi triển Hơi Thở của Côn Trùng

11. Hơi Thở của Rắn

Hơi Thở của Rắn là một nhánh của Hơi Thở của Nước, được sử dụng bởi Xà trụ Iguro Obanai. Khi sử dụng Hơi thở này, thanh kiếm sẽ vặn và uốn giống với chuyển động của một con rắn.

Số lượng chiêu thức trong Hơi Thở của Rắn gồm 5 thức. Cụ thể như sau:

 • Thức thứ nhất: Ủy Xà Trảm 
 • Thức thứ hai: Hiệp Đầu Độc Nha
 • Thức thứ ba: Thì Đế
 • Thức thứ tư: Cảnh Xà Song Sinh 
 • Thức thứ năm: Uyển Uyển Trường Xà

12. Hơi Thở của Âm Thanh

Hơi Thở của Âm Thanh là phân nhánh của Hơi Thở của Sấm Sét, được sử dụng bởi Âm Trụ Uzui Tengen. Khi thi triển Hơi Thở này, kiếm sĩ sẽ đọc chuyển động của đối thủ và giải mã chúng thành âm thanh bằng cách phân tích nhịp điệu trong chuyển động của họ.

Số lượng chiêu thức trong Hơi Thở của Âm Thanh gồm 5 thức. Cụ thể như sau:

 • Thức thứ nhất: Oanh Tạc 
 • Thức thứ hai: Nghịch Lai Âm
 • Thức thứ ba: Vang Thiên Viên 
 • Thức thứ tư: Hưởng Trảm Vô Gian
 • Thức thứ năm: Minh Huyền Thấu Tấu

13. Hơi Thở của Sương Mù

Hơi Thở của Sương Mù được phân nhánh từ Hơi Thở của Gió, sử dụng bởi Hà Trụ Tokito Muichiro. Đây là loại Hơi Thở mô phỏng lại sương mù bằng các chuyển động, kỹ thuật và kỹ năng của kiếm sĩ.

Số lượng chiêu thức trong Hơi Thở của Sương Mù gồm 7 thức. Cụ thể như sau:

 • Thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà 
 • Thức thứ hai: Bát Trùng Hà 
 • Thức thứ ba: Hà Tán Phi Mạt 
 • Thức thứ tư: Di Lưu Trảm 
 • Thức thứ năm: Hà Vân Hải 
 • Thức thứ sáu: Nguyệt Hà Tiêu
 • Thức thứ bảy: Lung 

14. Hơi Thở của Quái Thú

Một phân nhánh khác của Hơi Thở của Gió là Hơi Thở của Quái Thú. Đây là loại Hơi Thở được sáng tạo bởi Inosuke Hashibara trong thời gian sống trên núi. Nhờ các xúc giác phát triển vượt trội của mình mà Inosuke có thể sử dụng nhiều chuyển động khác thường. Khác với các Hơi Thở khác, chiêu thức trong Hơi Thở của Quái Thú được gọi là Nanh.

Số lượng Nanh trong Hơi Thở của Quái Thú gồm 11 Nanh. Cụ thể như sau:

 • Nanh thứ nhất: Xuyên Bạt
 • Nanh thứ hai: Thiết Liệt
 • Nanh thứ ba: Thực Liệt
 • Nanh thứ tư: Thiết Tế Liệt
 • Nanh thứ năm: Cuồng Liệt
 • Nanh thứ sáu: Loạn Hàng Giảo
 • Nanh thứ bảy: Không Gian Thức Giác
 • Nanh thứ tám: Bộc Liệt Mãnh Tiến
 • Nanh thứ chín: Thân – Động Liệt
 • Nanh thứ mười: Viên Chuyển Toàn Nha
 • Nanh thứ mười một: Ném Xắt Lát

Ngoài các Hơi Thở được liệt kê trên thì vẫn còn một Hơi Thở khác tên là Hơi Thở của Rồng Kimetsu do Tsugikuni Ziyurou sử dụng. Đây là nhân vật và chiêu thức do fan của series nghĩ ra. Nó là chiêu thức dựa trên sự chuyển động của rồng, yêu cầu kiếm sĩ phải có sự nhanh nhẹn, cách vung kiếm và thể lực tốt để có thể sử dụng thành thạo. Uy lực của chiêu thức này rất mạnh mẽ với tầm tấn công lớn.

Các Hơi Thở trong Kimetsu rất đa dạng, với số lượng lên đến 15 loại (gồm 14 Hơi Thở được nhắc đến trong truyện và 1 Hơi Thở do fan sáng tạo). Đây chính là nét đặc trưng, mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả. Để khám phá thêm những kiếm thuật khác trong Kimetsu No Yaiba, đừng quên theo dõi những tập mới nhất của series anime này tại POPS!