ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

I. Mục đích, nội dung – Điều khoản sử dụng

1. Mục đích, nội dung dịch vụ

 • - Ứng Dụng POPS App (Ứng Dụng POPS) chuyên chia sẻ video, clip liên quan lĩnh vực giải trí, đời sống.

2. Điều khoản sử dụng

 • - Để truy cập và sử dụng Ứng Dụng POPS, Thành viên phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà Ứng Dụng POPS liên kết, tích hợp, bao gồm.
 • - Khi truy cập, sử dụng Ứng Dụng POPS bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối Internet) hoặc sử dụng ứng dụng Ứng Dụng POPS thì Thành viên cũng phải tuân theo Quy chế này.
 • - Nền Tảng hỗ trợ bao gồm: website https://pops.vn, tivi thông minh Samsung, Android tivi và LG tivi, điện thoại thông minh iOS và Android (không hỗ trợ thiết bị đã Root hay Jailbreak).
 • - Một số tính năng của Ứng Dụng POPS:
  • ● Xem miễn phí: Thành viên xem miễn phí các nội dung là các phim trên Ứng Dụng POPS.
  • ● Mua nội dung đặc sắc gọi là nạp POPS Stars: Thành viên có thể trả tiền để mở khóa những nội dung truyện tranh có tính phí không giới hạn thời gian và không thể chuyển nhượng cho Thành viên khác.
  • ● Mua gói Tắt quảng cáo: Thành viên có thể trả tiền để mua dịch vụ Tắt quảng cáo khi xem nội dung phim miễn phí trên Ứng Dụng POPS trong một khoảng thời gian nhất định, gọi là thời hạn gói Tắt quảng cáo. Gói Tắt quảng cáo không bao gồm tắt các quảng cáo được lồng ghép sẵn trong nội dung của nhà sản xuất và quảng cáo (dưới hình thức quảng cáo trong luồng (in-stream ads) hoặc hình thức khác) xuất hiện trong các nội dung liên quan đến/có nguồn từ các nền tảng được tích hợp tại Ứng Dụng POPS
  • ● Dịch vụ thanh toán: là tiện ích trên Ứng Dụng POPS cho phép Khách hàng thanh toán nạp POPS Stars, hoặc mua gói Tắt quảng cáo bằng các phương thức được tích hợp sẵn trên nền tảng của hệ điều hành thiết bị Thành viên sử dụng.
  • ● Chia sẻ video: Thành viên có thể chia sẻ video trên Ứng Dụng POPS bằng cách sử dụng đường dẫn được cung cấp bởi POPS hiển thị trên trình phát video.
 • - Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Thành viên, Ứng Dụng POPS không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Ứng Dụng POPS có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Thành viên. Ứng Dụng POPS sẽ công bố rõ trên Website, mạng xã hội, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

II. Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ

 • 1. Một số tính năng của Ứng Dụng POPS yêu cầu Thành viên phải có tài khoản được mở tại Ứng Dụng POPS để sử dụng. Nếu Thành viên không có tài khoản mở tại Ứng Dụng POPS thì chỉ có thể sử dụng Ứng Dụng POPS với các tính năng thông thường. Ứng Dụng POPS khuyến khích Thành viên đăng ký tài khoản để sử dụng Ứng Dụng POPS được tốt nhất với đầy đủ các tính năng và giá trị của dịch vụ. Thành viên đăng ký tài khoản theo hướng dẫn trên Ứng Dụng POPS.
 • 2. Để đăng ký và sử dụng tài khoản, Thành viên phải là người đủ 14 tuổi và không bị hạn chế/mất năng lực và hành vi dân sự. Trẻ em và người vị thành niên chỉ có thể sử dụng Ứng Dụng POPS khi được sự cho phép và giám sát của Thành viên hoặc sử dụng thông qua tài khoản trẻ em trên Ứng Dụng POPS.
 • 3. Thành viên tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng Ứng Dụng POPS. Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi muốn đăng ký thành viên thì người giám hộ hợp pháp phải đồng ý và quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó. Ứng Dụng POPS có thể yêu cầu người giám hộ hợp pháp của người sử dụng Internet dưới 14 tuổi thay mặt cung cấp văn bản xác nhận Thỏa thuận này trước khi cung cấp một phần hoặc tất cả các dịch vụ trực tuyến của Ứng Dụng POPS
 • 4. Sau khi Thành viên đăng nhập vào hệ thống, Thành viên có thể thay đổi tên thành viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm của Thỏa thuận này.
 • 5.Thành viên phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng Dịch vụ, chia sẻ thông tin trên Ứng Dụng POPS. Mỗi Thành viên chỉ được đăng ký một tài khoản trên Ứng Dụng POPS.
 • 6. Trên Ứng Dụng POPS có thể xuất hiện link website hoặc biểu tượng website khác. Những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Ứng Dụng POPS. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Ứng Dụng POPS sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào ngoài trang hệ thống Ứng Dụng POPS.
 • 7. Ứng Dụng POPS có thể được tích hợp đăng quảng cáo và quảng cáo có thể bao gồm các đường dẫn tới các website khác. Cũng như nhiều nền tảng khác, Ứng Dụng POPS thiết lập và sử dụng cookie để tìm hiểu thêm về cách Thành viên tương tác với nội dung và giúp Ứng Dụng POPS cải thiện trải nghiệm của Thành viên, cũng như duy trì thiết lập cá nhân của Thành viên.
 • 8. Ứng Dụng POPS cung cấp Tiện ích tính phí nhằm loại bỏ quảng cáo. Ứng Dụng POPS có quyền cập nhật và thay đổi giá của Tiện ích tùy từng thời điểm. Thành viên đăng ký sử dụng Tiện ích thông qua tính năng thanh toán trong ứng dụng (In-app-purchase) trên thiết bị di động Android hoặc iOS. Sau khi thanh toán thành công, Tiện ích được kích hoạt cho Ứng Dụng POPS trên tất cả thiết bị (máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối Internet) cho cùng một tài khoản. Tiện ích không hỗ trợ tính năng hoàn tiền khi đã thanh toán thành công và không tự động gia hạn.
 • 9. POPS Star là tiện ích tính phí cho phép Thành viên truy cập các nội dung độc quyền trên Ứng dụng POPS. POPS sẽ quy định số lượng POPS Star cần thiết để tiếp cận từng nội dung độc quyền.
 • Thành viên nhận POPS Star thông qua tính năng thanh toán trong ứng dụng di động (In-app-purchase) trên thiết bị di động Android hoặc iOS và các hình thức thanh toán khác. Số lượng POPS Star được đồng b0ộ với mọi thiết bị đăng nhập trên cùng một tài khoản
 • POPS có quyền cập nhật và thay đổi tỷ lệ quy đổi POPS Star tùy từng thời đểm. Tỷ lệ quy đổi mới sẽ tự động có hiệu lực tại thời điểm POPS có thông báo cho Thành viên.
 • Sau khi thanh toán thành công, POPS Star không hỗ trợ tính năng hoàn tiền, hay rút thành tiền mặt (cash-out).

III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên Ứng Dụng POPS

 • Khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống Ứng Dụng POPS, nghiêm cấm Thành viên thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:
 • 1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Ứng Dụng POPS nhằm mục đích:
  • - Chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
  • - Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  • - Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
 • 2. Thành viên lợi dụng việc sử dụng hệ thống Ứng Dụng POPS nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên hệ thống Ứng Dụng POPS.
 • 3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Ứng Dụng POPS.
 • 4. Khi giao tiếp với người dùng khác, Thành viên quấy rối, chửi bới, đả kích, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.
 • 5. Thành viên có quyền sử dụng đối với hình ảnh, video của mình. Khi sử dụng hình ảnh, video của cá nhân khác, Thành viên phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh, video của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh, video.
 • 6. Lợi dụng Ứng Dụng POPS để thu thập thông tin của Thành viên, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Thành viên khác.
 • 7. Không được đặt tên thành viên (nick name, user name):
  • • Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
  • • Tên thành viên trùng với các Điều hành viên, Quản trị viên.
  • • Tên thành viên cố tình trùng với thành viên khác dưới mọi hình thức, kỹ thuật.
  • • Tên thành viên kiểu abc1, abc2, abc3.
  • • Tên thành viên bao gồm các ký tự không thấy hay ẩn đi.
 • 8. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc,..).
 • 9. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên Ứng Dụng POPS.
 • 10. Lợi dụng Ứng Dụng POPS để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật. Chia sẻ các tài khoản fshare, megashare, tenlua, itunes, mediafire.
 • 11. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Ứng Dụng POPS.
 • 12. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 • 13. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.
 • 14. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung.
 • 15. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không có sự đồng ý của Ứng Dụng POPS. Thành viên không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại Ứng Dụng POPS bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, video, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kỳ Nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa.
 • 16. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Ứng Dụng POPS xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • 17. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 • 18. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống Ứng Dụng POPS.
 • 19. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ Ứng Dụng POPS.
 • 20. Cấp lại, chuyển nhượng hay chuyển giao bản quyền của bất kỳ nội dung nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • a. Dùng bất kỳ thiết bị, phần mềm nào để ghi lại nội dung trên Ứng Dụng POPS trong quá trình sử dụng để phát lại các nội dung này trên bất kỳ nền tảng nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn, các website, các mạng xã hội chia sẻ video, hoặc lưu vào bất kỳ thiết bị lưu trữ cá nhân nào để xem lại, mua bán, tặng cho hoặc phát các nội dung này tại nơi công cộng như quy định tại Điều 3.21 khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của POPS.
  • b. Lợi dụng chính sách không giới hạn số lượng thiết bị đăng nhập trên một tài khoản POPS, hoặc lỗ hỏng trong hệ thống hạn chế số lượng thiết bị đăng nhập trên một tài khoản POPS để bán lại một, hoặc một số tài khoản POPS cho nhiều người khác cùng sử dụng để thu tiền.
 • 21. Sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng POPS và/hoặc nội dung để phục vụ các hoạt động công chúng hoặc trình chiếu cho số đông người xem, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • a. Sử dụng bất kỳ kỹ thuật, thiết bị, phần mềm nào, hoặc lỗ hỏng trong hệ thống hạn chế số lượng thiết bị đăng nhập trên một tài khoản POPS, hoặc bất kỳ biện pháp nào khác để đăng nhập một tài khoản trên nhiều thiết bị, hoặc chia sẻ một nguồn tín hiệu của một tài khoản POPS cho nhiều màn hình thiết bị vượt quá số lượng thiết bị cho phép đăng nhập trên cùng một tài khoản.
  • b. Vi phạm quy định tại Điều VI như nhúng, chèn link website POPS hoặc mã nguồn video trên Ứng dụng POPS vào bất kỳ website, mạng xã hội hoặc phần mềm nào khác khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của POPS.
  • c. Chiếu, phát dịch vụ của POPS tại những nơi công cộng như chiếu trên hệ thống Tivi/ thiết bị nghe nhìn của khách sạn, cafe, quán bar, nhà hàng, quán ăn, trung tâm thương mại, chợ, khu du lịch, khu vui chơi, khu mua sắm, rạp chiếu phim, cơ sở dịch vụ massage, karaoke, tẩm quất, phòng họp, tòa nhà văn phòng, công ty, xí nghiệp, nhà máy, phương tiện giao thông công cộng, nhà ga, bến xe, v.v.
 • 22. Thu trái phép, lưu trữ, tái bản, phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo sản phẩm phái sinh, chào bán, hoặc sử dụng các nội dung được cung cấp thông qua dịch vụ trên Ứng Dụng POPS trừ khi được cho phép rõ ràng trong điều khoản sử dụng này hoặc được POPS đồng ý bằng văn bản.
 • 23. Dịch ngược, đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc sản phẩm hoặc quy trình nào được cung cấp thông qua dịch vụ trên Ứng Dụng POPS.
 • 24. Chèn thêm bất kỳ mã hoặc sản phẩm hay chỉnh sửa nội dung hoặc phần mềm được cung cấp thông qua dịch vụ trên Ứng Dụng POPS.
 • 25. Sử dụng bất kỳ biện pháp khai thác, thu thập hoặc phân tách dữ liệu nào từ dịch vụ trên Ứng Dụng POPS.
 • 26. Đăng tải, gửi hoặc sử dụng biện pháp khác nhằm làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm hoặc phần cứng trong bất kỳ thiết bị hoặc nền tảng nào được sử dụng để truy cập dịch vụ trên Ứng Dụng POPS.
 • 27. Lợi dụng việc sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng POPS để gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • 28. Lợi dụng dịch vụ trên Ứng Dụng POPS để thu thập thông tin của người sử dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của người sử dụng khác.
 • 29. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ.
 • 30. Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Ứng Dụng POPS.
 • 31. Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • 32. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính.
 • 33. Xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 • 34. Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào dịch vụ trên Ứng Dụng POPS.
 • 35. Các hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản và uy tín của dịch vụ trên Ứng Dụng POPS.
 • 36. POPS có quyền đơn phương chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho Thành viên và không hoàn trả phí dịch vụ mà Thành viên đã thanh toán nếu Thành viên thực hiện bất kỳ hành vi nào trong số các hành vi không được làm nêu tại Điều III của Điều khoản sử dụng này. Đồng thời, trong trường hợp này, Thành viên phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba nào theo quy định của pháp luật.

IV. Quy tắc quản lý và xử phạt Thành viên vi phạm

1. Các nguyên tắc đối với Thành viên:

 • - Thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng Ứng Dụng POPS thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
 • - Trường hợp hành vi vi phạm của Thành viên chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Ứng Dụng POPS sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
 • - Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.
 • - Các hình thức xử phạt:
  • + Hình thức xử phạt 1: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo, nhắc nhở.
  • + Hình thức xử phạt 2: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo, nhắc nhở và khóa tài khoản 07 ngày.
  • + Hình thức xử phạt 3: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo và khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

2. Các hình thức xử phạt.

• Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp dụng đối với các hành vi sau:

 • - Thành viên có hành vi lợi dụng Ứng Dụng POPS nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chat… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • - Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Thành viên đăng tải hình ảnh, video, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm.
 • - Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng Ứng Dụng POPS, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, video, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 • - Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, video, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.
 • - Phá hoại hệ thống Ứng Dụng POPS: Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.
 • - Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
 • - Lan truyền thông tin quảng cáo, spam hàng loạt.
 • - Đã vi phạm bị cảnh cáo, nhắc nhở 2 lần mà vẫn tiếp tục vi phạm.

• Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 07 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau:

 • - Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác của Ứng Dụng POPS để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.
 • - Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh, video cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.
 • - Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, video, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo bang, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.
 • - Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.
 • - Đã vi phạm bị cảnh cáo, nhắc nhở 1 lần mà vẫn tiếp tục vi phạm.

• Hình thức xử phạt 1, cảnh cáo, nhắc nhở được áp dụng đối với các hành vi sau:

 • - Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.
 • - Lôi kéo công đồng thành viên có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

V. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin.

 • 1. Thành viên Ứng Dụng POPS có thể liên hệ để cung cấp nhưng nội dung hoạt động phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của Ứng Dụng POPS mà không vi phạm pháp luật hay quy định của Ứng Dụng POPS.
 • 2. Nội dung đăng tải ở các chuyên mục phải tương thích, phù hợp với chủ đề mà Ứng Dụng POPS định hướng.
 • 3. Các qui định về việc đăng tải nội dung trên Ứng Dụng bao gồm nhưng không chỉ giới hạn các điều khoản dưới đây:
  • - Trước khi viết bài vui lòng xem qua Ứng Dụng, diễn đàn xem đã đề cập chưa.
  • - Nội dung tiêu đề, bài viết phải rõ ràng, nghiêm túc.
  • - Không gửi một nội dung ở nhiều nơi.
  • - Đối với các chuyên mục có sẵn mẫu, thành viên phải gởi bài theo mẫu qui định.
  • - Bài trả lời không lạc đề, phải có tính xây dựng, nội dung rõ ràng.
  • - Khi muốn cám ơn người gởi bài, chỉ cần nhấn nút lệnh "Thích".
 • 4. Ứng Dụng POPS không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải bởi bất kỳ Thành viên nào. Ứng Dụng POPS không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên dịch vụ, và Ứng Dụng POPS sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.
 • 5. Hệ thống Ứng Dụng POPS cho phép Thành viên đăng tải, các video, thông tin, hình ảnh, video khác lên trên Ứng dụng POPS, trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Thỏa thuận này và các văn bản pháp luật liên quan.
 • 6. Thành viên là người thực hiện được quyền trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu trực tuyến, bình chọn, … phù hợp với các quy định của Ứng Dụng POPS. Thành viên đồng ý rằng Thành viên sẽ không đăng tải lên Ứng Dụng POPS các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp Thành viên là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.
 • 7. Thành viên có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan.
 • 8. Thành viên cho phép Ứng Dụng POPS được sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của Thành viên mà Thành viên cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng hệ thống Ứng Dụng POPS một cách hoàn toàn miễn phí nhằm mục đích nâng cấp, quảng bá, xúc tiến, v.v. cho sự phát triển của Ứng Dụng POPS. Thành viên đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc Ứng Dụng POPS sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh, video mà Thành viên cung cấp, chia sẻ, trao đổi của Thành viên như trong điều khoản này.
 • 9. Thành viên được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.
 • 10. Tại các khu vực được phép truyền phát hình ảnh, video, đăng tải bài viết, Thành viên có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh, video được phép dưới các định dạng Ứng Dụng POPS mặc định. Thành viên đồng ý cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet.
 • 11. Trong mọi trường hợp, Ứng Dụng POPS được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh, video của Thành viên xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống Ứng Dụng POPS.
 • 12. Thành viên hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng Ứng Dụng POPS, Thành viên sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh, video được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Ứng Dụng POPS không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Thành viên khác đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm, có thể Thành viên thấy một vài thông tin, bình luận do Thành viên khác đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm. Trong trường hợp này, Thành viên có thể liên hệ với Ứng Dụng POPS để tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi.
 • 13. Ứng Dụng POPS quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu Thành viên là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Thành viên khác, Thành viên có trách nhiệm xem xét và xác định sản phẩm, nội dung nào của Ứng Dụng POPS thích hợp cho con em của mình. Tương tự, nếu Thành viên là trẻ em thì Thành viên phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình về việc sản phẩm, nội dung mình sử dụng có phù hợp hay không.
 • 14. Khi Thành viên truy cập vào sản phẩm khác, ứng dụng hoặc website liên kết với Ứng Dụng này, Thành viên phải hiểu và tuân thủ những quy định về sản phẩm mà Thành viên sử dụng. Có thể có những sản phẩm không thuộc quyền sở hữu của Ứng Dụng POPS, và do vậy Thành viên phải tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh khi sử dụng sản phẩm này.
 • 15. Nhằm đảm bảo sự hài lòng của Thành viên, Ứng Dụng POPS luôn sáng tạo, nâng cấp sản phẩm được tốt hơn, vì vậy, sản phẩm này có thể được phát triển trên thiết bị viễn thông hoặc công nghệ khác (nếu có), và do vậy có thể những thông tin liên quan cá nhân sẽ được hiển thị bao gồm nhưng không giới hạn như địa điểm nơi Thành viên đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm.
 • 15. Thành viên có thể tương tác lựa chọn sử dụng các nội dung trên Ứng Dụng POPS và không được can thiệp bằng các bình luận. Thành viên chấp nhận những rủi ro phát sinh và POPS được loại trừ trách nhiệm này.

VI. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên

 • 1. Được sử dụng dịch vụ Ứng Dụng POPS theo đúng thỏa thuận sử dụng dịch vụ giữa Ứng Dụng POPS và Thành viên.
 • 2. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo thỏa thuận này và các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.
 • 3. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Ứng Dụng.
 • 4. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, đưa trên Ứng Dụng POPS.
 • 5. Thành viên có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Thành viên phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Ứng Dụng POPS sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 • 6. Thành viên đồng ý sẽ thông báo ngay cho Ứng Dụng POPS về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Thành viên hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Thành viên cũng bảo đảm rằng, Thành viên luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 • 7. Thành viên nên chăm sóc các thiết bị được sử dụng để truy cập vào Ứng dụng POPS để bảo mật tài khoản của mình. POPS không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép tài khoản của Thành viên. Bên cạnh đó, POPS có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt việc sử dụng tài khoản của Thành viên để bảo vệ Thành viên, POPS hoặc các đối tác của họ trước các hành vi sai trái hoặc vi phạm pháp luật
 • 8. Khi phát hiện ra lỗi của Ứng Dụng POPS hay các nội dung vi phạm, Thành viên thông báo cho Ban quản lý Ứng Dụng POPS qua phương thức sau:
  • - Website: https://pops.vn
  • - Email: popsapp-support@pops.vn
  • - Điện thoại: 02862921652
 • 9. Thành viên có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Thành viên vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi Thành viên sử dụng sản phẩm Ứng Dụng POPS này.
 • 10. Thành viên phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Ứng Dụng POPS sẽ tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn và có thể sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Thành viên trước pháp luật nếu cần thiết.
 • 11. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật
 • 12. Quyền được yêu cầu POPS hỗ trợ trong trường hợp có thắc mắc và khiếu nại trong quá trình sử dụng Ứng Dụng POPS
 • 13. Để thực hiện khiếu nại, Thành Viên phải cung cấp tài liệu, chứng cứ và tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, tài liệu, chứng cứ do Thành Viên cung cấp theo quy định của pháp luật. POPS hỗ trợ và giải quyết khiếu nại khi và chỉ khi nội dung khiếu nại được coi là đầy đủ, trung thực và chính xác
 • 14. Khi Thành Viên sử dụng Ứng Dụng POPS để xem nội dung miễn phí do POPS cung cấp, Thành Viên được coi là mặc định chấp thuận việc xuất hiện của những nội dung quảng cáo
 • 15. Thành Viên cam kết rằng sẽ sử dụng Ứng Dụng POPS và bất kỳ nội dung nào do POPS cung cấp thông qua Ứng Dụng POPS cho mục đích giải trí cá nhân và phi lợi nhuận. Thành Viên có quyền không độc quyền tiếp cận và xem nội dung thông qua Ứng Dụng POPS
 • 16. Thành Viên đồng ý rằng chất lượng của dịch vụ do Ứng Dụng POPS và nội dung chịu tác động bởi nhiều yếu tố như vị trí địa lý, chất lượng đường truyền, tốc độ kết nối Internet và tính tương thích của thiết bị của Thành Viên và POPS sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu chaastl ượng dịch vụ trên Ứng Dụng POPS và nội dung thực tế bị ảnh hưởng/tác động bởi những yếu tố này
 • 17. Thành Viên đồng ý rằng POPS có thể khảo sát, cập nhật và cải thiện, bao gồm nhưng không giới hạn: bản website, ứng dụng điện thoại, trải nghiệm thực tế của người dùng, kế hoạch, chính sách, phương thức quảng cáo, danh sách nội dung, phương thức chuyển sản phẩm và giá thành sản phẩm để cung cấp nội dung, cập nhật có chất lượng tốt nhất trên Ứng Dụng POPS và cải thiện trải nghiệm và kỹ thuật của Ứng Dụng POPS. Bằng việc sử dụng Ứng Dụng POPS, Thành Viên cho phép POPS thực hiện những khảo sát, cập nhật và nâng cấp này mà không cần phải thông báo trước hoặc có sự cho phép từ Thành Viên. Những hoạt động này có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng Ứng Dụng POPS trong một khoảng thời gian hợp lý nhất định

VII. Quyền và trách nhiệm của Ứng Dụng POPS

 • 1. Cung cấp Ứng Dụng POPS trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
 • 2. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng Ứng Dụng POPS.
 • 3. Ứng Dụng POPS phải có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Thành viên; thông báo cho Thành viên về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.
 • 4. Ứng Dụng POPS phải bảo đảm quyền quyết định của Thành viên khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
 • 5. Ứng Dụng POPS có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định của pháp luật.
 • 6. Ứng Dụng POPS có quyền cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Thành viên có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • 7. Ứng Dụng POPS có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • 8. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên Ứng Dụng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên Ứng Dụng.
 • 9. Ứng Dụng POPS sẽ tiến hành báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • 10. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu Thành viên vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp Ứng Dụng này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Thành viên mà không cần sự đồng ý của Thành viên và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Thành viên.
 • 11. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm Ứng Dụng POPS, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Thành viên trước pháp luật nếu cần thiết.
 • 12. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, Ứng Dụng POPS có quyền sử dụng những thông tin mà Thành viên cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • 13. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, Ứng Dụng POPS có quyền không cho hiển thị ngay lập tức các thông tin vi phạm đã cập nhật bởi Thành viên và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng tài khoản của Thành viên vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của Thành viên khác, Ứng Dụng POPS sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm Ứng Dụng POPS có quyền không cho hiển thị ngay lập tức các thông tin vi phạm đã cập nhật bởi Thành viên và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng tài khoản của Thành viên vi phạm. Chúng tôi (Ứng Dụng POPS) có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của Ứng Dụng POPS là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.
 • 14. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Ứng Dụng POPS.
 • 15. Nhận và giải quyết khiếu nại của Thành viên các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng Ứng Dụng POPS, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

VIII. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.

 • 1. Trong quá trình vận hành Ứng Dụng POPS, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các vấn liên quan đến lỗi hệ thống kỹ thuật của Ứng Dụng POPS.
 • 2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai, ... người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh. Tuy nhiên, Ứng Dụng POPS sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
 • 3. Ứng Dụng POPS hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Thành viên với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm Ứng Dụng POPS. Khi Thành viên sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, Thành viên đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
 • 4. Bài viết, hình ảnh, video, media của Thành viên có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. Ứng Dụng POPS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào như vậy. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của Ứng Dụng POPS. Ứng dụng POPS có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên trừ khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.
 • 5. POPS có thể không hoàn thành/thực hiện được một số những cam kết theo Thỏa thuận này do trường hợp của Sự Kiện Bất Khả Kháng
 • 6. POPS từ chối mọi cam kết hoặc thỏa thuận với Thành Viên không được ghi nhận rõ ràng trong Thỏa Thuận này hoặc được xác nhận bằng văn bản giữa các Bên
 • 7. POPS được miễn trừ mọi thiệt hại, bồi thường, trách nhiệm hành chính, dân sự và hình sự với bất kỳ bên thứ ba nào khác do hành vi vi phạm của Người Dùng trong quá trình sử dụng Ứng Dụng POPS
 • 8. Cho mục đích của Thỏa thuận này, “Sự kiện bất khả kháng” được hiểu là sự kiện không thể thấy trước và không thể tránh khỏi nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện đó, cho dù ở thời điểm hiện tại hay trong tương lai, kể cả thiên tai, chiến tranh, Mối đe dọa chiến tranh, hành động khủng bố, sự can thiệp của quân đội hoặc hải quân, Phá hoại, Cố ý phá hoại, Cuộc nổi dậy, lũ lụt, lốc xoáy, động đất, sấm sét, bão táp, ngọn lửa, cấm vận, đại dịch, đình công, lỗi vệ tinh, đoản mạch điện, lỗi phần cứng hoặc phần mềm, đường truyền internet bị lỗi, có thể làm gián đoạn hoặc làm giảm chất lượng dịch vụ của POPS

IX. Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

 • 1. Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, Thành viên có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng được mặc định và Thành viên phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh, video và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của Thành viên với cá nhân Thành viên hoặc nhóm Thành viên, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, POPS bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và POPS có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Thành viên xuất hiện hay tồn tại trên Ứng Dụng, diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.
 • 2. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm của Ứng Dụng POPS. Việc sử dụng quyền của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Thành viên thực hiện các quyền trên. Do vậy, Thành viên không có quyền sử dụng sản phẩm của POPS vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của POPS trước đó.
 • 3. Thành viên đồng ý để POPS tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Thành viên cung cấp cho POPS thông qua việc sử dụng sản phẩm Ứng Dụng POPS một cách hoàn toàn miễn phí. Thành viên từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc POPS sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của Thành viên.
 • 4. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:
  • - Nếu Thành viên tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua Dịch vụ Ứng Dụng POPS đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho POPS về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.
  • - POPS sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà POPS nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
  • - Để giúp POPS có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Thành viên, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
   • + Chữ ký thật của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.
   • + Mô tả tác phẩm có bản quyền mà Thành viên cho là bị vi phạm.
   • + Mô tả về nơi mà các tài liệu Thành viên cho là vi phạm nằm trên các Dịch vụ Ứng Dụng POPS đủ để cho phépp POPS xác định vị trí tài liệu đó
   • + Thông tin liên hệ của Thành viên như địa chỉ, số điện thoại, email để Ứng Dụng POPS có thể liên hệ với Thành viên.
   • + Thành viên tuyên bố rằng Thành viên tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật.
   • + Thành viên tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của Thành viên là chính xác và Thành viên chấp nhận hình phạt về tội khai man mà Thành viên được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
   • + Nếu tài khoản Ứng Dụng POPS vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc Thành viên gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy Tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, POPS có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm đó.
   • Email liên hệ: popsapp-support@pops.vn

X. Quyền sở hữu trí tuệ

 • 1. Thành viên hiểu và thừa nhận rằng Ứng Dụng POPS, các nội dung được cung cấp thông qua Ứng Dụng POPS, các phần mềm và biểu tượng được sử dụng để cung cấp dịch vụ POPS có chứa các quyền sở hữu trí tuệ thuộc về POPS và/hoặc các đối tác, các doanh nghiệp liên kết của POPS được pháp luật công nhận và bảo hộ.
 • 2. Ngoài các nội dung thuộc hoặc do POPS tự sản xuất, POPS phát hành hoặc liên kết với nhiều đối tác thứ ba để cung cấp các nội dung của họ trên Ứng Dụng POPS (bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung phim, chương trình truyền hình, quảng cáo…). Khi sử dụng các nội dung này, Thành viên thừa nhận rằng mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến nội dung này là của bên thứ ba và POPS sẽ hỗ trợ Thành viên nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.
 • 3. Trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng POPS, Thành viên đồng ý và xác nhận rằng:
  • - Thành viên sẽ tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ của POPS và đối tác của POPS.
  • - Thành viên sẽ không lưu trữ, tải về, sao chép, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo sản phẩm phái sinh, chào bán các nội dung thông tin trên hoặc thu được từ hoặc thông qua dịch vụ trên Ứng Dụng POPS mà không có sự cho phép bằng văn bản từ POPS.
  • - Thành viên sẽ không né tránh, loại bỏ, thay đổi, hủy, làm suy giảm hoặc ngăn chặn bất kỳ biện pháp bảo vệ nội dung nào trong các dịch vụ trên Ứng Dụng POPS.
  • - Thành viên sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau trên Ứng Dụng POPS.
  • - Thành viên sẽ không thực hiện, cũng như không cho phép bất kỳ Bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc gây ảnh hưởng xấu đến các quyền sở hữu trí tuệ này. Đồng thời, Thành viên cam kết sẽ hỗ trợ POPS thực hiện các biện pháp chống lại hành vi xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ này từ bất kỳ Bên thứ ba nào khác.
  • - Thành viên có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan khi sử dụng dịch vụ POPS.
  • - Nếu Thành viên có căn cứ cho rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua dịch vụ POPS vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thành viên sẽ ngay lập tức thông báo cho POPS về rủi ro vi phạm bản quyền đó thông qua thông tin liên hệ tại Mục V.

XI. Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên Internet

 • - Khi chia sẻ thông tin trên Ứng Dụng POPS, Thành viên thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin Thành viên chia sẻ với những người trong danh sách người dùng khác) và bình luận (những hồi đáp của Thành viên về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, Thành viên có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian Thành viên thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của Thành viên. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án (trộm cắp, giết người, hiếp dâm,…).
 • - Nhiều Thành viên Internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến Thành viên bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.
 • - Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, các thông tin này sẽ trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì Thành viên cũng không thể kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi. Vì vậy, POPS khuyến cáo các thành viên khi tham gia Ứng Dụng POPS chủ động cân nhắc trước khi cung cấp thông tin về cá nhân.

XII. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

 • Ứng Dụng POPS có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của Ứng Dụng giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của Ứng Dụng. Thành viên có thể gửi khiếu nại đến email: popsapp-support@pops.vn
 • Ứng Dụng POPS tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia Ứng Dụng. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 • Các bên phát sinh tranh chấp khiếu nại sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. Ban quản lý Ứng Dụng POPS sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại là: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin từ Thành viên.
 • Ứng Dụng POPS chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thành viên trong trường hợp Thành viên đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
 • Đối với tranh chấp giữa Thành viên Ứng Dụng POPS với nhau, có thể Ban quản lý Ứng Dụng POPS sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Ban quản lý Ứng Dụng POPS sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, Ứng Dụng POPS sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Thành viên Ứng Dụng POPS hợp pháp và chính đáng. Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Ứng Dụng POPS. Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định Ứng Dụng POPS sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Ứng Dụng POPS sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên Ứng Dụng POPS đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.
 • Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

XIII. Thu thập thông tin cá nhân và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của Thành viên Ứng Dụng POPS

 • Để đảm bảo phục vụ và cung cấp tới Thành viên các dịch vụ ngày càng tốt hơn và thực hiện việc cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu, Ứng Dụng POPS sẽ tiến hành thu thập dữ liệu của Thành viên bao gồm ít nhất: họ tên, số điện thoại, email, số CMND/Passport cùng với ngày và nơi cấp, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập
 • 1. Thông tin cá nhân của Thành viên như: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, tên tài khoản, mật khẩu tài khoản, hình đại diện, thông tin thanh toán, thói quen mua sắm, sở thích, phong cách sống và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà Thành viên cung cấp cho POPS.
  • - Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
  • - Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Ứng Dụng POPS.
  • - Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên.
  • - Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
  • - Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại Ứng Dụng POPS.
  • - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ứng Dụng POPS có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
  • - Thông tin từ các tổ chức/Bên thứ ba mà Thành viên đã cung cấp cho họ và Thành viên cho phép họ kết nối với hệ thống Ứng dụng POPS (ví dụ Thành viên đăng ký bằng các tài khoản liên kết với các mạng xã hội, tài khoản email của Thành viên)
  • - Các thông tin mà Thành viên cho phép POPS truy cập trên thiết bị di động khi cài đặt Ứng Dụng POPS
 • 2. Mục đích và phạm vi thu thập:
  • - Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Ứng Dụng POPS bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, số CMND/Passport cùng với ngày và nơi cấp, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Ứng Dụng POPS cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ứng Dụng POPS liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên.
  • - Các Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng Dụng POPS về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
  • - POPS cam kết không tiết lộ, không mua bán, trao đổi thông tin Thành viên cho bất kỳ Bên thứ ba nào và Thành viên xác nhận đồng ý cho POPS sử dụng các thông tin của Thành viên nêu tại Điều này cho các mục đích sau:
  • a. Để xử lý việc cung cấp dịch vụ, để cung cấp cho Thành viên các sản phẩm hay dịch vụ Thành viên yêu cầu từ POPS, xử lý phần thanh toán.
  • b. Để cải tiến và nâng cao trải nghiệm của Thành viên trên Ứng Dụng POPS.
  • c. Đánh giá việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ trên Ứng Dụng POPS.
  • d. Trao cho Thành viên cơ hội tham gia vào các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi.
  • e. Phân tích tính hiệu quả của các nội dung.
  • f. Đề xuất, giới thiệu về các bộ phim, chương trình truyền hình, quảng cáo mà POPS cho rằng Thành viên có thể quan tâm.
  • g. Cá nhân hóa trải nghiệm trang trên Ứng Dụng POPS, đồng thời, đánh giá số liệu thống kê về hoạt động của POPS, chẳng hạn như thời gian Thành viên ghé thăm, trang web nào giới thiệu Thành viên đăng nhập vào đó.
  • h. Mỗi máy tính nối mạng đều được xác định bởi một chuỗi số gọi là “giao thức Internet” hay địa chỉ IP. Khi Thành viên có một yêu cầu gửi đến máy chủ của POPS trong khi truy cập vào Ứng dụng POPS, máy chủ sẽ nhận ra Thành viên thông qua địa chỉ IP đó. Điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến những thông tin cá nhân của Thành viên ngoài việc nhận ra một máy tính đang truy cập Ứng dụng POPS. POPS dùng thông tin này để xác lập thống kê về lượng truy cập toàn cục và để xem có sự lạm dụng băng thông hay không nhằm phối hợp với các chính sách pháp luật ban hành về an ninh mạng.
  • i. Ứng Dụng POPS có thể đăng quảng cáo và quảng cáo có thể bao gồm các đường dẫn tới các trang web khác. Cũng như nhiều website khác, POPS thiết lập và sử dụng cookies để tìm hiểu thêm về cách Thành viên tương tác với nội dung của Ứng dụng POPS và giúp POPS cải thiện trải nghiệm của Thành viên khi sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng POPS.
 • 3. Phạm vi sử dụng thông tin
  • Ứng Dụng POPS sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
  • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Ứng Dụng POPS.
  • Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên.
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại Ứng Dụng POPS.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ứng Dụng POPS có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm nhưng không giới hạn: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 • 4. Thời gian lưu trữ thông tin
 • Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân, thông tin nhật ký của thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn, tài khoản, thời gian đăng nhập, thời gian đăng xuất, địa chỉ IP, hoạt động, nhật ký hoạt động của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ứng Dụng POPS với thời gian tối thiểu là 24 tháng..
 • 5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 • Đơn vị: POPS Singapore Pte. Ltd.
 • Địa chỉ: 2 Shenton Way, #18-01 SGX Centre I, Singapore 068804
 • Email: popsapp-support@pops.vn
 • 6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
  • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ứng Dụng POPS thực hiện việc này.
  • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng Dụng POPS. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ứng Dụng POPS sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
   • - Thông tin bảo mật cá nhân của Người Dùng
   • - Thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp/đặc biệt của Người Dùng
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ứng Dụng POPS sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên tại Trung tâm dữ liệu của Ứng Dụng POPS.
  • Ban quản trị Ứng Dụng POPS yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Ứng Dụng POPS không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • 7. Đối với người dùng Internet/ Thành Viên dưới 14 tuổi (trẻ em):
  • Ứng Dụng POPS chỉ thu thập thông tin dựa trên việc trẻ em sử dụng/thói quen sử dụng của trẻ em trên Ứng Dụng POPS (khi xem nội dung trên Ứng dụng)
  • Thông tin này bao gồm: các video trẻ em thường xem, các cụm từ tìm kiếm, các tương tác khác với nội dung và quảng cáo trên ứng dụng (nếu có)
  • Cách sử dụng thông tin thu thập: Các mục đích là (i) hoạt động nội bộ như ngăn chặn gian lận, hành vi vi phạm, thực thi các hạn chế trong giấy phép của nội dung, cải thiện dịch vụ; (ii) cải thiện tính “cá nhân hóa” khi sử dụng Ứng Dụng POPS của người dùng, ví dụ như đề xuất các nội dung trẻ em quan tâm, điều chỉnh và cung cấp các nội dung dựa theo sự giới hạn về tần suất quảng cáo, ngữ cảnh tùy thuộc theo thói quen sử dụng
  • Ứng Dụng POPS sẽ chỉ cung cấp, tiết lộ thông tin người dùng cho bên ngoài khi và chỉ khi: (i) có sự chấp thuận từ người dùng; và/hoặc (ii) vì lý do pháp lý; và/hoặc (iii) xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của Ứng Dụng POPS

XIV. Hiệu lực của thỏa thuận.

 • 1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Thành viên. Ứng Dụng POPS sẽ công bố rõ trên Ứng dụng, website, mạng xã hội, diễn đàn, Blog – Tin tức về những thay đổi, bổ sung đó. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng POPS sau khi có sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều khoản sử dụng được hiểu là Thành viên đồng ý với các sửa đổi, bổ sung này.
 • 2. POPS có quyền chỉ định hoặc chuyển giao việc cung cấp dịch vụ trên Ứng Dụng POPS và/hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của POPS theo Điều khoản sử dụng này cho một Bên thứ ba bất kỳ và Thành viên đồng ý hợp tác với POPS để việc chỉ định hoặc chuyển giao này có hiệu quả.
 • 3. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Ứng Dụng POPS này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.
 • 4. Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Ứng Dụng POPS có giá trị từ ngày 1 tháng 8 năm 2022

XV. ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN GÓI THUÊ TRUYỆN DORAEMON.

 • 1. ĐIỀU KHOẢN TỔNG QUÁT
  • 1. Tính năng thuê truyện ("Tính Năng") trên Ứng Dụng POPS ("Nền Tảng") theo Điều Khoản này (cũng như các sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm) được thiết lập nhằm mục đích tạo ra trải nghiệm mới cho Thành Viên về việc thuê truyện trực tuyến, giúp Thành Viên tiếp cận nội dung truyện một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. Đồng thời, góp phần tăng sự tiện lợi cho Thành Viên so với cách thuê truyện giấy truyền thống tại các thư viện/nhà sách, từ đó cung cấp một phương thức tiện lợi và tiết kiệm chi phí cho Thành Viên.
  • 2. Khi Thành Viên đã được xác nhận đăng ký thành công Tính Năng, Thành Viên đồng ý rằng Điều Khoản có giá trị ràng buộc pháp lý giữa POPS và Thành Viên. Thành Viên theo đây xác nhận thêm rằng bằng việc đăng ký thành công Tính Năng, Thành Viên đồng ý và cam kết tuân thủ với tất cả các quy định của Điều Khoản này.
 • 2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
  • 1. Người dùng đủ điều kiện đăng ký Tính Năng nếu người dùng là Thành Viên và Tài Khoản của người dùng không thuộc đối tượng không áp dụng việc tham gia.
  • 2.Tài Khoản không đủ điều kiện tham gia Chương Trình là Tài Khoản thuộc một trong các trường hợp sau:
   -Tài khoản khách, chưa đăng kí hoặc đăng nhập vào tài khoản Thành Viên trên Nền Tảng.
   -Tài khoản Thành Viên với trường thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn: Địa chỉ email, Số điện thoại liên lạc,... không hợp lệ hoặc chưa được cập nhật đầy đủ.
  • 3.POPS có toàn quyền quyết định điều kiện của đối tượng tham gia và quyết định người dùng có đủ điều kiện đăng ký Tính Năng.
 • 3.THỜI HẠN VÀ PHẠM VI
  • 1. Tính Năng được thiết lập từ ngày 01/12/2023 ("Ngày Bắt Đầu") cho đến khi POPS có thông báo tiếp theo về việc dừng triển khai Tính Năng.
  • 2. Tính Năng được triển khai trong lãnh thổ Việt Nam.
 • 4.MÔ TẢ VÀ SỬ DỤNG TÍNH NĂNG
  • 1. Khi có nhu cầu sử dụng Tính Năng, Thành Viên có thể lựa chọn nội dung, số lượng truyện và/hoặc thời hạn thuê tương ứng thông qua việc sử dụng phiếu thuê mà POPS cung cấp trong phạm vi các gói thuê truyện trên Nền Tảng. Quá trình khởi tạo phiếu thuê sẽ được thực hiện thông qua giao diện trực tuyến trên Nền Tảng và được xác nhận bằng cách thức thanh toán thông qua tiện ích thanh toán POPS Stars của POPS.
  • 2. Các bước Thành Viên cần thực hiện khi có nhu cầu sử dụng Tính Năng được khái quát như sau:
   -Bước 1: Thành Viên đăng nhập vào Nền Tảng, chọn nội dung truyện có xuất hiện Tính Năng trên giao diện chính và chọn chương truyện muốn thuê tương ứng.
   Bước 2: Ở mục "Gói Thuê", chọn nút "Mua Gói".
   Bước 3: Ở giao diện thanh toán, Thành Viên chọn phương thức thanh toán phù hợp với Thành Viên để nạp POPS Stars thanh toán gói thuê truyện.
   Bước 4: Bấm chọn nút "Tiến Hành Thanh Toán" và thực hiện các bước thanh toán tiếp theo của phương thức Thành Viên chọn.
   * Lưu ý:
   + Đối với phiên bản trình duyệt web: Số POPS Stars có sẵn trong Tài Khoản của Thành Viên không được áp dụng để thanh toán gói thuê truyện. Nền Tảng chỉ hỗ trợ hình thức thanh toán trực tiếp thông qua việc Thành Viên nạp POPS Stars mới với giá trị tương ứng theo gói thuê. Số POPS Stars được nạp mới này sẽ được tự động khấu trừ để khởi tạo phiếu thuê truyện.
   + Đối với phiên bản di động (mobile app): Số POPS Stars có sẵn trong Tài Khoản của Thành Viên vẫn được áp dụng để thanh toán gói thuê truyện. Ngoài hình thức thanh toán trực tiếp, nếu Thành Viên lựa chọn hình thức này trên Nền Tảng, số POPS Stars có sẵn sẽ được trừ tương ứng với giá trị gói thuê mà Thành Viên yêu cầu.
  • 3. Chi tiết gói thuê truyện mà POPS khai thác trên Nền Tảng được liệt kê dưới đây:
   - Gói thuê 03 ngày:
   + Thành Viên được cấp 10 phiếu thuê chương truyện, được dùng để thuê 10 chương truyện có phí bất kỳ (khả dụng trên Nền Tảng).
   + Thời hạn sử dụng phiếu thuê: 03 ngày kể từ ngày mua gói thuê. Sau thời hạn này, chương truyện đã thuê sẽ tự động khóa lại (bất kể việc Thành Viên đã và/hoặc chưa sử dụng phiếu thuê).
   - Gói thuê 30 ngày: + Thành Viên được cấp 30 phiếu thuê chương truyện, được dùng để thuê 30 chương truyện có phí bất kỳ (khả dụng trên Nền Tảng).
   + Thời hạn sử dụng phiếu thuê: 30 ngày kể từ ngày mua gói thuê. Sau thời hạn này, chương truyện đã thuê sẽ tự động khóa lại.
   *Lưu ý: Phiếu thuê truyện được xác lập trong Tài Khoản của Thành Viên sẽ hết hiệu lực sau khi kết thúc thời hạn sử dụng nêu trên (bất kể việc Thành Viên đã và/hoặc chưa sử dụng phiếu thuê), đồng thời sẽ không được hoàn trả dưới bất kỳ hình thức nào.
  • 4.Tùy thuộc vào các quy tắc và quy định được POPS quyết định, thay đổi và chỉnh sửa, Thành Viên có thể sử dụng Tính Năng bằng cách trực tiếp xác lập giao dịch trên Nền Tảng tuân theo Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng trên Nền Tảng.
  • 5. POPS không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc số phiếu thuê truyện khả dụng trong Tính Năng tại Tài Khoản của Thành viên bị sử dụng trái phép.
 • 5.BỒI THƯỜNG VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
  • 1. Thành Viên sẽ bồi thường và đảm bảo POPS sẽ được bồi thường đối với các khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí và phí tổn (bao gồm chi phí hợp lý và chi phí luật sư và các chi phí chuyên môn khác) phát sinh từ hoặc là kết quả của việc vi phạm Điều Khoản này hoặc thiếu sót hoặc cố ý hành động sai trái của Thành Viên khi sử dụng Tính Năng.
  • 2. Bất kể điều khoản nào trong Điều Khoản, trong trường hợp phát sinh sự cố (không phải do lỗi của Thành Viên) dẫn đến sai sót hoặc thiếu chính xác trong số liệu, POPS có thể, nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc, phải bồi thường cho Thành Viên, và số tiền bồi thường và phương thức bồi thường sẽ được POPS thông báo qua thư điện tử và được quyết định bởi POPS. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm bồi thường của POPS (nếu có) sẽ không vượt quá tổng giá trị POPS Stars mà Thành Viên sử dụng khi khởi tạo Tính Năng.
 • 6. CHẤM DỨT
  • 1. POPS bảo lưu quyền (i) tạm dừng hoặc chấm dứt việc triển khai Tính Năng vào bất kỳ thời điểm nào, và (ii) sửa đổi, bổ sung, thay thế bất kỳ điều kiện, điều khoản nào trong Điều Khoản này.
  • 2. POPS có quyền đình chỉ Tài Khoản của Thành Viên trên Nền Tảng và/hoặc hủy và/hoặc hoãn quyền sử dụng Tính Năng của Thành Viên theo Điều Khoản này cho mục đích thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào vào bất kỳ thời điểm nào, trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà POPS cho là thích hợp, liên quan đến bất kỳ sự nghi ngờ hợp lý nào về hành vi sai trái hoặc gian lận hoặc các hành vi vi phạm Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng trên Nền Tảng hoặc Điều Khoản này.
  • 3. Khi chấm dứt việc triển khai Tính Năng theo quy định tại Điều Khoản này, tất cả các quyền và nghĩa vụ của các Bên sẽ bị chấm dứt, ngoại trừ những vấn đề rõ ràng hoặc theo bản chất của chúng là tồn tại sau khi Điều Khoản/Tính Năng hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt.
 • 7. ĐIỀU KHOẢN KHÁC
  • 1. Tại bất kỳ thời điểm nào, POPS có quyền sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh các điều khoản được quy định trong Điều Khoản. Mọi sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoặc thông tin cập nhật sẽ được thông báo cho Thành Viên qua Tài Khoản của Thành Viên hoặc email của Thành Viên hoặc được công bố trên Nền Tảng (tùy theo điều kiện thích hợp) và sẽ có hiệu lực sau năm (5) ngày kể từ ngày thông báo. Thành Viên đồng ý rằng Thành Viên có trách nhiệm truy cập, xem xét và phê duyệt tất cả các sửa đổi này tại từng thời điểm. Việc Thành Viên tiếp tục sử dụng Tính Năng sau khi các sửa đổi có hiệu lực sẽ được coi là sự xác nhận và chấp nhận của Thành Viên đối với nội dung sửa đổi đó.
  • 2. POPS không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc Thành Viên không cập nhật thông tin, sửa đổi, bổ sung và không giải quyết bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào phát sinh từ việc bổ sung, cập nhật này.
  • 3. Nếu Thành Viên có khiếu nại liên quan đến quá trình sử dụng Tính Năng, thì khiếu nại đó phải được gửi đến POPS trong vòng 01 (một) tuần kể từ ngày Thành Viên nhận được thông tin xác nhận từ POPS. POPS có thể yêu cầu Thành Viên cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho việc khiếu nại của Thành Viên. POPS bảo lưu quyền từ chối giải quyết khiếu nại nếu khiếu nại từ Thành Viên vượt quá thời gian nêu trên.
  • 4. Mọi thắc mắc liên quan đến Tính Năng và các thông tin liên quan, Thành Viên liên lạc với POPS thông qua địa chỉ email: popsapp-support@popsww.com
  • 5. Điều Khoản này được bao gồm và áp dụng đồng thời cùng với các quy định chung của Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng trên Nền Tảng. Thành Viên tham gia sử dụng Tính Năng, ngoài việc tuân thủ các điều kiện tại Điều Khoản này, còn có nghĩa vụ tuân thủ các quy định và chính sách của Nền Tảng.
  • 6. POPS có quyền chỉ định hoặc chuyển giao việc triển khai Tính Năng và/hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của POPS theo Điều Khoản này cho một Bên thứ ba bất kỳ và Thành Viên đồng ý hợp tác với POPS để việc chỉ định hoặc chuyển giao này có hiệu quả.
  • 7. Điều Khoản có giá trị từ ngày 01/12/2023.