Ứng dụng POPS - Tải và cài đặt

Ứng dụng POPS hiện đang có trên các nền tảng nào?
Ngôn ngữ nào đang hiển thị mặc định trên ứng dụng POPS?
Làm thế nào để tôi có thể cài đặt ứng dụng POPS?
Làm sao để tôi có thể tải ứng dụng POPS khi tôi ở nước ngoài?

Quản lý tài khoản của bạn

Tại sao tôi phải đăng ký tài khoản POPS?
Tôi có thể đăng ký tài khoản trên ứng dụng POPS như thế nào?
Có bao nhiêu cách để đăng nhập tài khoản trên ứng dụng POPS?
Tôi phải làm gì khi quên mật khẩu?
Làm thế nào để tôi thay đổi thông tin cá nhân (tên tài khoản, ảnh đại diện, địa chỉ emaill, số điện thoại) trên POPS?
Tại sao tôi phải cung cấp thông tin ngày tháng năm sinh khi sử dụng POPS?

POPS Star và các dịch vụ khác

POPS Stars là gì?
Làm thế nào để tôi có thể nạp được POPS Stars?
Sử dụng POPS Star như thế nào?
Làm thế nào để kiểm tra các giao dịch đã hoàn thành?
Dịch vụ Telco là gì?

Danh sách yêu thích của tôi

Làm thế nào để thêm nội dung vào Danh sách yêu thích của tôi?
Làm thế nào để tôi xem lại các nội dung đã lưu trong Danh Sách Của Tôi?
Tôi muốn xóa nội dung trong mục yêu thích thì như thế nào?

Tính năng xem live stream và live chat

Tính năng Live stream và live chat là gì?
Làm thế nào để xem được Live stream?
Làm thế nào để sử dụng tính năng live chat?

Chương trình POPS Bonus

Giải thích giúp tôi chương trình POPS Bonus Program là chương trình gi?
Tôi muốn tìm hiểu thêm về lợi ích của chương trình POPS Bonus?
Làm sao để tôi có thể tham gia chương trình POPS Bonus?

Xử lý sự cố

Hãy hướng dẫn tôi cách để gửi vấn đề mà tôi đang gặp phải đến trung tâm chăm sóc khách hàng.
Tôi phải làm gì khi tôi gặp các vấn đề khi sử dụng POPS (ví dụ như tôi không thể mở app được, app không phản hồi hoặc app có lỗi)?
Tại sao có một số nội dung tôi không xem được khi ở nước ngoài?