POPS Bonus Program ️🏆

POPS Bonus Program ️🏆

POPS Bonus Program là sân chơi để các họa sĩ truyện tranh tại Việt Nam có cơ hội thể hiện tài năng và giới thiệu tác phẩm đến độc giả. Mục đích của chương trình POPS Bonus Program là để tôn vinh những tài năng và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp truyện tranh Việt Nam Trên đây là danh sách tổng hợp tất cả các bộ truyện tranh tham gia chương trình POPS Bonus Program. Với nhiều đề tài mới lạ, cách tiếp cận mới mẻ, truyện tranh POPS Bonus Program sẽ thổi làn gió mới vào kho truyện tranh của bạn.