Little Wolf
Little Wolf

Little Wolf

Yêu thích
Ngày xửa ngày xưa, có chàng trai quàng khăn đỏ mang bánh vào rừng thăm bà, vô tình chàng bắt gặp một con sói nhỏ mắc bẫy, chàng quyết định cứu nó và rồi những chuyện kì lạ ập đến.