Đóa hoa trở về quá khứ
Đóa hoa trở về quá khứ

Đóa hoa trở về quá khứ

Yêu thích
Đoá hoa kiều diễm của đế quốc Voliyn-công chúa Lyvanne De Voliyn đã bị giết bởi em trai nuôi của mình khi cô năm 25 tuổi. Nhưng khi cô trút hơi thở cuối cùng, thời gian bỗng dưng quay ngược trở lại, đưa cô trở về lúc 24 tuổi. Cô chỉ có 1 năm để thay đổi tương lai mù mịt đáng sợ ấy, liệu rằng cô có...
Xem thêm