Trust on you
Trust on you

Trust on you

Yêu thích
Vì một sự cố với trường học trong quá khứ vào 2 năm trước, Verita trở nên lầm lì, ít nói và mất niềm tin vào mọi thứ, cô đã bỏ học, và không còn tiếp xúc với người khác. Tưởng chừng cuộc sống sẽ trôi qua lặng lẽ như thế, nhưng một ngày nọ, cô nhận được lá thư từ một trường tư thục trong thành phố....
Xem thêm