Ảo mộng của gã điên
Ảo mộng của gã điên

Ảo mộng của gã điên

Yêu thích
Dị nhân - một chủng loài mới xuất hiện dưới sự sợ hãi của công chúng, mọi quốc gia nào cũng muốn sở hữu họ để phục vụ cho chiến tranh. Tại bệnh viện tâm thần, Ninh đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với Quân, người sẽ đưa Ninh tham gia cuộc chiến giữa các dị nhân trên thế giới...