Be good, My Master
Be good, My Master

Be good, My Master

Yêu thích
Trở thành bảo mẫu cho một anh chàng 18 tuổi nhưng mang suy nghĩ của một cậu bé 3 tuổi? Chuyện đó không dễ dàng đâu, nhất là khi anh ta có một bí mật mà bạn không thể biết…