Muốn bỏ cậu vào giỏ hàng!
Muốn bỏ cậu vào giỏ hàng!

Muốn bỏ cậu vào giỏ hàng!

Yêu thích
Tui là một kẻ nghiện mua sắm, cậu thì là một kẻ tham tiền. Theo như quy luật cung cầu, chúng ta phải là của nhau... vậy thì tại sao cậu còn chưa đổ tui cho rồi?