Promote
Promote

Promote

Yêu thích
Đây là câu chuyện kể về Tú và Linh, hai cô gái trẻ mới chớm mười chín tuổi. Họ được chọn bởi một tổ chức bí mật, đào tạo trở thành những chiến binh để chống lại kẻ thù duy nhất của loài người: Quỷ dữ.