Cách để nói: E yêu A!
Cách để nói: E yêu A!

Cách để nói: E yêu A!

Yêu thích
Vì một vài lý do mà Hùng đã sống chung với Minh được một thời gian. Nhưng cậu chàng nhận ra cậu đã phải lòng người anh này mất rồi!? Đây là câu chuyện "đắng cay ngọt bùi" của Hùng về cách để nói: Em yêu anh!