Crush on you
Crush on you

Crush on you

Yêu thích
Hai người bạn thân nối khố, bên nhau từ thuở "chuổng cời tắm mưa" thích thầm nhau từ lâu nhưng không dám bày tỏ? Có hiểu lầm, có giận dỗi, có lo sợ, có ngọt ngào,... liệu hai người có thể đến bên nhau hay không?