Điều Khoản Điều Kiện Chương Trình 10.10 Ngày Đẹp Deals POPS Shop Cũng Đẹp

Khác -

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình hoặc đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện này.

1. Phạm vi chương trình:
Chương trình áp dụng cho các sản phẩm, dịch vụ đã đang được đăng tải công khai trên website https://pops.vn hoặc ứng dụng POPS trong thời gian diễn ra chương trình từ 08/10/2022 đến hết ngày 14/10/2022. 
– Chương trình được thực hiện trong lãnh thổ Việt Nam

2. Người tham gia hợp lệ:
– Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, độ tuổi từ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua hàng, hoặc có sự giám sát cả cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.
– Khách hàng có tài khoản POPS Việt Nam đã được kích hoạt thành công.
– Khách hàng tham gia mua hàng thành công hoặc sử dụng các dịch vụ POPS Star theo điều kiện chương trình, từ ngày 10/08/2022 đến hết ngày 14/10/2022.

3. Một giao dịch hợp lệ khi:
3.1. Khách hàng cung cấp đúng và đủ thông tin được yêu cầu qua website  https://pops.vn của POPS; và

3.2. Tài khoản POPS Việt Nam phải được đăng ký và kích hoạt thành công.

3.3. Giao dịch thanh toán đã hoàn tất, trong đó POPS Star dùng để mua hàng, sử dụng các dịch vụ do POPS cung cấp được thanh toán thành công bằng một trong những phương thức thanh toán hiện có tại https://pops.vn/payment

4. Nội dung ưu đãi theo chương trình:

Hoàn 10% POPS Stars trên mỗi giao dịch thành công tại POPS Shop

Khách hàng khi mua sản phẩm tại POPS Shop  (https://pops.vn/bundle/playlist) và thỏa mãn điều kiện đề cập ở mục 1,2,3 của bản điều kiện này sẽ được hoàn tặng 10% POPS Star trên từng giao dịch thành công. Số POPS Star hoàn tặng sẽ được cộng vào tài khoản POPS khách hàng đã dùng để giao dịch trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mua hàng thành công.

* Lưu ý:
– Chương trình khuyến mãi này không áp dụng đi kèm các gói ưu đãi được đề cập tại https://pops.vn/telco-service. POPS Star dùng để mua hàng, sử dụng các dịch vụ do POPS cung cấp phải được thanh toán thành công bằng một trong những phương thức thanh toán hiện có tại https://pops.vn/payment
– Số POPS Star hoàn tặng/ đã thanh toán thành công không có giá trị tiền tệ, và không thể được mua, bán, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt với bất kỳ hình thức/lý do gì.
– Tùy thuộc sự cho phép của pháp luật Việt Nam tại từng thời điểm, trong trường hợp tình trạng có sẵn và khả dụng của phần quà không cho phép hoặc không được bảo đảm, Khách hàng đồng ý rằng POPS có quyền thay đổi quà tặng khuyến mại và/hoặc nhà cung cấp quà tặng khuyến mại với giá trị tương đương.

5. Bằng việc đồng ý mua hàng và thanh toán POPS, Khách hàng:

5.1 Cam kết và xác nhận đã chấp thuận để cung cấp thông tin của mình cho POPS;

5.2 Đồng ý và cam kết rằng Khách hàng cũng đồng ý cho POPS sử dụng các thông tin của Khách hàng cho mục đích liên lạc, xác minh, giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn liên quan đến Chương Trình và các Sản Phẩm Ưu Đãi;

5.3 Đồng ý để POPS chia sẻ thông tin cá nhân của mình nhằm mục đích quảng bá, tiếp thị cho Chương Trình; và

5.4 Mặc định chấp thuận Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này.

6. POPS có quyền liên lạc với Khách hàng qua thông tin liên lạc (bao gồm số điện thoại / thư điện tử (email)) mà Khách hàng đã cung cấp khi tham gia Chương Trình để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết. POPS được quyền thông báo cho Khách hàng về các thông tin của Chương Trình.

7. POPS có quyền thẩm tra tính chính xác và minh bạch của việc thanh toán và có quyền từ chối cho Khách hàng hưởng Ưu Đãi nếu phát hiện bất kỳ sự gian lận nào trong việc thanh toán, kể cả khi việc đăng ký và kích hoạt tài khoản của Khách hàng được chấp thuận và giao dịch đã thanh toán thành công.

8. Thông tin về Chương Trình được công bố đầy đủ trên trang web của POPS.

9. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại khách hàng liên hệ POPS qua email popsapp-support@popsww.com để được giải đáp

10. Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, POPS sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quyết định cuối cùng của POPS.

11. Bản Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng đồng thời với Bản Điều khoản và Điều kiện mua hàng tại POPS

12. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của  POPS. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được cập nhật trên website của POPS trước ngày áp dụng.