Điều khoản và điều kiện mua hàng tại POPS

Khác -
điều khoản điều kiện mua hàng tại pops

Các Điều khoản và Điều kiện này (sau đây gọi là “Điều khoản”, “Điều khoản và Điều kiện”) chi phối mối quan hệ giữa khách hàng và trang web https://pops.vn/ (hay “Dịch vụ”) được điều hành bởi Công ty cổ phần Phong Phú Sắc Việt (sau đây gọi là “POPS”).

Xin vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ dựa trên điều kiện bạn chấp thuận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này được áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và các cá nhân khác khi họ truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều khoản này.

1. Định nghĩa:

“Dịch vụ mua hàng trực tuyến” trên website https://pops.vn là dịch vụ mua hàng  trực tuyến trên website https://pops.vn, trên đó thể hiện chi tiết thông tin đơn hàng tùy thuộc vào hệ thống của POPS quy định. Và theo đó, khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi có trong hạng mục theo điều khoản và điều kiện này.

“Khách hàng” là cá nhân, tổ chức sử dụng website https://pops.vn để mua hàng trực tuyến

“Đơn hàng” là bất kỳ dịch vụ nào được POPS cung cấp thông qua website  https://pops.vn để khách hàng đặt mua và tiêu thụ.

“Phí Dịch Vụ” có nghĩa là số tiền được tính trên sản phẩm bán lẻ và được POPS  công khai trên website https://pops.vn. Phí dịch vụ này chưa bao gồm các chi phí phát sinh như phí thanh toán qua thẻ Ngân hàng, phí thanh toán qua các cổng thanh toán của bên thứ ba, phí vận chuyển, phí thu hộ… Phí Dịch Vụ sẽ áp dụng theo chính sách của POPS tại từng thời điểm.

“Các Chính Sách của POPS” là tất cả các thông báo, hướng dẫn, chính sách liên quan đến dịch vụ do POPS cung cấp được áp dụng tại từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn:

Tuyên bố về quyền riêng tư được đăng tải tại đường dẫn: https://pops.vn/privacy-policy;

Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ được đăng tải tại đường dẫn: https://pops.vn/terms-of-use;

Điều Khoản Thanh Toán được đăng tải tại đường dẫn: https://pops.vn/terms-of-payment

“Hợp Đồng Kinh Doanh” là Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh POPS đã được ký kết giữa các Doanh nghiệp liên kết và POPS.

Trang web https://pops.vn nghĩa là trang web được POPS cung cấp để khách hàng sử dụng các dịch vụ của POPS.

POPS có toàn quyền thay đổi và cập nhật Các Chính Sách POPS vào bất kỳ thời điểm nào với một thông báo phù hợp gửi đến khách hàng.

2. Phạm vi áp dụng và Hướng dẫn sử dụng:

Điều khoản và Điều kiện được áp dụng cho khách hàng:
+ Đặt mua hàng trực tuyến được bán trên website https://pops.vn
– Khách hàng tại Điều khoản và Điều kiện này bao gồm:
+ Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, độ tuổi từ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua hàng, hoặc có sự giám sát cả cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.
+ Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của https://pops.vn
Khi đăng ký tài khoản, khách hàng phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào, đồng thời có trách nhiệm bảo mật với tài khoản và mật khẩu đăng nhập của mình. Trường hợp tài khoản bị truy cập trái phép, khách hàng phải thông báo ngày cho POPS để xử lý. POPS không chịu trách nhiệm nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát xảy ra do khách hàng không tuân thủ theo quy định.

3. Cách hình thành giao dịch:
Mọi thông tin về sản phẩm được đăng tải trên https://pops.vn trong bất cứ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của POPS tới Khách hàng. Quan hệ hợp đồng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm khách hàng đặt hàng đơn đặt hàng được chấp nhận, thỏa tất cả các điều kiện của một đơn hàng thành công.
POPS có quyền hủy đơn đặt hàng của khách hàng trong một số trường hợp, được quy định tại website https://pops.vn/. Khi đó, số tiền khách hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị đơn hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng theo quy định.
Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng, POPS có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (CTKM): không giới hạn, giới hạn về số lượng sản phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một khách hàng được mua, giới hạn về mục đích mua sản phẩm(chỉ sử dụng cho tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại…), hoặc các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế này sau đây được gọi là Chính sách khuyến mại.
Vì vậy, POPS có quyền không xác nhận, từ chối, hủy hoặc thu hồi lại các sản phẩm đã giao của các đơn đặt hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính sách khuyến mại.
POPS có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy, thu hồi các sản phẩm đã giao của các Đơn đặt hàng của Khách hàng trong một số trường hợp khác theo quyết định của POPS mà không cần thông báo đến Khách hàng.

4. Mua hàng trực tuyến và xác nhận đơn hàng:

Nếu khách hàng muốn mua sản phẩm có sẵn thông qua https://pops.vn (sau đây gọi là “Mua hàng”), khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định liên quan đến việc Mua hàng của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: số thẻ tín dụng, ngày hết hạn thẻ tín dụng, giao dịch thanh toán, số điện thoại và địa chỉ giao hàng…

Khách hàng đảm bảo rằng: (i) khách hàng có quyền hợp pháp để sử dụng thẻ tín dụng hoặc (các) phương thức thanh toán khác liên quan đến giao dịch Mua hàng; và rằng (ii) thông tin khách hàng cung cấp cho POPS là đúng, chính xác và đầy đủ.

Bằng cách gửi các thông tin đó, khách hàng cho phép POPS cung cấp những thông tin đó cho bên thứ ba nhằm mục đích tạo điều kiện hoàn thành các giao dịch Mua hàng.
Khi khách hàng đặt hàng tại trang website: https://pops.vn, POPS sẽ tiếp nhận và gửi ngay đến khách hàng mã số đơn hàng. POPS chỉ xác nhận đơn hàng khi yêu cầu đặt hàng thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại https://pops.vn.
Để đơn đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến việc giao nhận hàng, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà khách hàng tham gia.

POPS có quyền từ chối hoặc hủy bỏ đơn hàng của bạn bất cứ lúc nào vì các lý do nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở: sự sẵn có của sản phẩm và dịch vụ, lỗi trong mô tả hoặc giá bán của sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong đơn hàng hay các lý do khác.

POPS có quyền từ chối hoặc hủy bỏ đơn hàng của bạn nếu nghi ngờ có gian lận hoặc giao dịch không được ủy quyền hoặc bất hợp pháp.

Với 01 tài khoản, khách hàng chỉ có thể tiến hành 01 giao dịch cho 01 sản phẩm tại một thời điểm. Để mua hàng trực tuyến cho từ 01 đơn hàng trở lên, người dùng cần thực hiện giao dịch trên 01 tài khoản khác. 

POPS có quyền hủy bỏ hoặc điều chỉnh các giao dịch, hoặc thu hồi việc sử dụng các vé dấu hiệu lừa đảo, làm giả, chỉnh sửa, hoặc đáng ngờ…

Người dùng có trách nhiệm tự bảo quản thông tin mua hàng, vận chuyển đã cung cấp,  tuân thủ Quy định bảo mật đối với tài khoản của mình, không chia sẻ với người khác theo Quy định Bảo mật tài khoản trong Điều khoản điều kiện này. POPS không chịu trách nhiệm xử lý các trường hợp xảy ra khiếu nại, tranh chấp do bị rò rỉ thông tin về mã vé, tài khoản POPS.

5. Giá trị đơn hàng và hình thức thanh toán:

Giá bán được niêm yết theo Việt Nam Đồng cho mỗi giao dịch tương ứng. Khách hàng được tính tiền cho giao dịch mua hàng như được niêm yết trên trang https://pops.vn theo loại tiền tệ được chỉ định trên https://pops.vn. POPS không tính phí bổ sung đối với phương thức thanh toán vào giá niêm yết.

Giao dịch mua hàng được hướng dẫn thông qua quá trình đặt hàng trên trang https://pops.vn. Khi đơn đặt hàng được hoàn tất thành công, một email xác nhận với chi tiết đơn hàng sẽ được gửi đến địa chỉ email của khách hàng đã đăng ký tại tài khoản POPS đã tạo..

Việc sử dụng Mạng riêng ảo (VPN) hoặc dịch vụ Proxy sẽ ảnh hưởng hoặc làm tạm ngừng quá trình đặt hàng.

Giá cả của hàng trực tuyến trên https://pops.vn có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá của đơn hàng trực tuyến chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Phí vận chuyển sẽ do bên vận chuyển xác nhận đến người mua khi nhận hàng.

Khách hàng thanh toán giá trị của Đơn đặt hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán. Khi nhấn (click) vào nút ‘Thanh toán” để tiền hành thanh toán Đơn đặt hàng có nghĩa là Khách hàng xác nhận đã rà soát kỹ các thông tin của đơn hàng và đồng ý với Điều khoản và điều kiện được áp dụng cho giao dịch mua hàng đó.

POPS không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người Mua phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không sẵn có trên nền tảng của POPS. POPS bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người Mua và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.

Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách hàng lưu ý:
+) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại trang web https://pops.vn chuyển đến;
+) Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin thẻ/ tài khoản một cách cẩn thận;
+) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ quốc tế, Khách hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba ký tự số được in ở mặt sau thẻ) để bảo mật thông tin của thẻ.

6. Quy định chung về đơn hàng:

– Phương thức mua hàng:

Khách hàng đăng nhập/đăng ký tài khoản trên website https://pops.vn/ sau đó truy cập https://pops.vn/bundle/playlist để mua hàng

Đơn hàng có thể được phát hành theo một trong hai hình thức sau:

Hiển thị thông tin đơn hàng trên trang web https://pops.vn/transaction-history; và/ hoặc 

Gửi Mã đơn hàng về địa chỉ email mà khách hàng cập nhật tại thông tin tài khoản POPS.

Nếu có sự thay đổi về phương thức phát hành Mã đơn hàng, POPS sẽ thông báo cho Khách hàng qua Email Xác Nhận hoặc số điện thoại trong chi tiết đơn hàng hoặc các hình thức phù hợp khác trước khi thay đổi phương thức.

– Điều kiện áp dụng: 

Mã đơn hàng chỉ có giá trị sử dụng 01 (một) lần cho mỗi khách hàng, được xác định từ lúc khách hàng đặt hàng và tiến hành thanh toán thành công cho đến khi giao hàng hoàn tất.

Mã đơn hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền phí phát sinh khác liên quan đến đơn hàng.

7. Tính sẵn có, lỗi và mô tả không chính xác:

POPS liên tục cập nhật các ưu đãi về hàng trực tuyến và dịch vụ trên trang https://pops.vn. Các sản phẩm và dịch vụ có trên trang https://pops.vn/ của POPS có thể bị in sai giá, mô tả không chính xác hoặc không sẵn có và chúng tôi có thể chậm trễ trong việc cập nhật thông tin trên trang https://pops.vn và trong quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác.

POPS không thể và không đảm bảo tính chính xác hay hoàn thiện của thông tin được hiển thị, bao gồm giá thành, hình ảnh, thông số kỹ thuật, tình trạng sẵn có của các sản phẩm và các dịch vụ. POPS có quyền thay đổi hoặc cập nhật thông tin và sửa lỗi, mô tả không chính xác và các thiếu sót bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

8. Mã giảm giá và Chương trình khuyến mại:

Mọi chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc chương trình khuyến mại khác (sau đây gọi chung là “Chương trình ưu đãi”) có trên trang https://pops.vn có thể bị chi phối bởi các quy tắc nằm ngoài những Điều khoản này. Nếu khách hàng tham gia vào một Chương trình ưu đãi, vui lòng xem xét quy tắc được áp dụng cũng như Chính sách Bảo mật của POPS. Nếu quy tắc cho Chương trình ưu đãi mâu thuẫn với những Điều khoản này, thì quy tắc của Chương trình Ưu đãi sẽ được áp dụng.
Với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho Khách hàng, POPS thường xuyên có các chương trình khuyến mại, giảm giá đặc biệt. Thể lệ và điều kiện giới hạn của từng chương trình sẽ được cập nhật tại trang khuyến mại và có thể được thay đổi mà không cần báo trước.
Mã giảm giá là hình thức chiết khấu mà POPS dành cho khách hàng có thể có giá trị giảm một phần hoặc toàn phần giá trị đơn hàng.
– Mỗi đơn hàng chỉ được áp dụng một (01) mã giảm giá. khách hàng sẽ nhận được thông tin về điều khoản và điều kiện sử dụng mã giảm giá kèm theo.
POPS có quyền từ chối các đơn hàng sử dụng mã giảm giá không thỏa mãn điều kiện và điều khoản mà không cần báo trước. Trường hợp này mã giảm giá sẽ không được cấp lại. Ngoài ra, POPS có quyền từ chối việc gia hạn mã đã hết hạn sử dụng, mã không được sử dụng hết giá trị hoặc các trường hợp đơn phương ngừng thực hiện đơn hàng phát sinh từ Khách hàng.

9. Vận chuyển, Giao hàng:
Hàng đã được đặt thành công sẽ được giao đến địa chỉ nhận hàng do người mua hàng cung cấp thông qua quá trình tiến hành giao dịch. Thời gian nhận hàng dự kiến từ 01-02 tuần làm việc tùy vào địa chỉ giao hàng. 
Khách hàng phải kiểm tra tình trạng đơn hàng tại mục “Lịch sử giao dịch sau khi thực hiện thanh toán. Khách hàng cần bảo mật tài khoản đăng nhập/đăng ký mua hàng trực tuyến để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến hàng trực tuyến (nếu có).

10. Đổi, trả hàng đã thanh toán:
Việc đổi, trả hàng trực tuyến không được áp dụng theo nội dung của Điều khoản điều kiện này.

Hàng đã mua sẽ không được đổi trả hoặc quy đổi ra tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào.

11. Tích điểm và đổi điểm:
Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể tại từng thời điểm và từng chương trình của POPS.
POPS khuyến khích Khách hàng đăng ký tài khoản trên https://pops.vn/ để thực hiện mua hàng dễ dàng và tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại và hưởng các ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết.

12. Tài khoản:

Khi khách hàng tạo một tài khoản với POPS, bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật vào mọi lúc. Việc không tuân thủ sẽ cấu thành vi phạm Điều khoản và có thể dẫn đến chấm dứt ngay lập tức tài khoản của khách hàng trên https://pops.vn của POPS.

Khách hàng chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập https://pops.vn và cho mọi hoạt động hay thao tác khách hàng thực hiện với mật khẩu của mình, cho dù mật khẩu của bạn được thiết lập với Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ bên thứ ba.

Khách hàng đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho một bên thứ ba bất kỳ. Khách hàng phải thông báo cho POPS ngay lập tức khi nhận thấy có vi phạm bảo mật hay sử dụng trái phép tài khoản của Khách hàng.

13. Sở hữu Trí tuệ:

Dịch vụ, nội dung, tính năng và chức năng nguyên bản của Dịch vụ là và sẽ luôn là tài sản độc quyền của POPS và những người được cấp phép của công ty. Dịch vụ được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật thương hiệu và các luật khác của Việt Nam và các nước khác. Thương hiệu của chúng tôi không thể được sử dụng cho sản phẩm trực tuyến hay dịch vụ nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của POPS.

Ngoài quyền được thể hiện rõ ràng trong Điều Khoản Chung này đối với Nhãn Hiệu, không điều nào trong Điều Khoản Chung này cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có bất kỳ quyền và lợi ích nào đối với Nhãn Hiệu của POPS. Bất cứ thời điểm nào trong Thời Hạn (như được định nghĩa dưới đây) của Điều Khoản Chung này và sau đó, không cá nhân, tổ chức nào được đăng ký hoặc thử đăng ký, yêu cầu bất kỳ lợi ích, tranh luận về việc sử dụng, hoặc bất cứ hành động nào có ảnh hưởng bất lợi đến hiệu lực của bất kỳ Nhãn Hiệu nào của POPS.

Tất cả các tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ khác (“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) của POPS thì sẽ vẫn là tài sản độc quyền của POPS. POPS sẽ sử dụng các Nhãn Hiệu và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo đúng quy định trong Điều Khoản Chung này và chỉ trong thời hạn của Điều Khoản Chung này hay thời gian gia hạn Điều Khoản Chung (nếu có). POPS sẽ không thực hiện bất cứ hành động hoặc điều nào không phù hợp với quyền sở hữu tài sản và quyền sở hữu trí tuệ của các nhân, tổ chức khác và sẽ có trách nhiệm quản lý hợp lý các tài sản trí tuệ đó khỏi bị xâm phạm hoặc thiệt hại.

14. Liên kết đến các trang web khác:

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà không do POPS sở hữu hay kiểm soát.

POPS không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc nguyên tắc thực hành của trang web hay dịch vụ bên thứ ba. Khách hàng cũng thừa nhận và đồng ý rằng POPS không chịu trách nhiệm, cả trực tiếp và gián tiếp, đối với mọi thiệt hại hay mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc là gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hay phụ thuộc vào nội dung, sản phẩm trực tuyến hay dịch vụ có trên trang web hoặc thông qua các trang web hay dịch vụ như vậy.

POPS khuyên khách hàng nên đọc các điều khoản, điều kiện và chính sách quyền riêng tư của trang web hay dịch vụ bên thứ ba mà khách hàng truy cập.

15. Quy định về bảo mật thông tin:
POPS
 luôn đề cao và coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ mọi thông tin của khách hàng. Các thông tin trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.
Khách hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm mọi hành vi phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ quyền lợi cũng như bị truy tố trách nhiệm trước pháp luật nếu cần thiết.
Quy định bảo mật thông tin của khách hàng sẽ được thực hiện theo điều khoản Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng trong Quy chế hoạt động được đăng tải trên website https://pops.vn/.
Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách hàng được thực hiện theo những điều khoản tại Chính sách bảo mật thanh toán.

Tất cả các dữ liệu liên quan đến việc kinh doanh của POPS hoặc bất kỳ công ty liên kết nào được cung cấp cho các nhân, tổ chức khác với mục đích quảng bá Chương Trình hoặc theo Điều Khoản Chung này nói chung, hoặc thông tin có được nhờ thực hiện Chương Trình liên quan đến, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người mua, (“Thông Tin Bảo Mật”) phải được POPS bảo mật và bảo vệ an toàn như phương thức bảo vệ dữ liệu bí mật mà POPS sử dụng cho thông tin của riêng mình.

Phạm vi sử dụng Thông Tin Bảo Mật: POPS không được tiết lộ Thông Tin Bảo Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ các trường hợp sau:

Cung cấp thông tin trong phạm vi mà nhân viên, các đại lý, chi nhánh, công ty con, công ty thành viên và đại diện mỗi Bên cần phải biết để thực hiện nhiệm vụ của mình liên quan đến Điều Khoản Chung này;

Cung cấp thông tin theo uỷ quyền bằng văn bản của Bên kia, và không được cung cấp bất kỳ Thông Tin Bảo Mật cho đối thủ cạnh tranh của Bên còn lại;

Cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều này vẫn có hiệu lực sau khi Điều Khoản Chung này hết hiệu lực.

16. Mối quan hệ giữa điều khoản chung và email xác nhận:

Điều Khoản Chung này, cùng với các thông báo điều chỉnh và/hoặc phiên bản sửa đổi Điều Khoản Chung và các Email Xác Nhận, là bằng chứng và tài liệu chứng minh tính thống nhất toàn vẹn và ràng buộc giữa POPS và khách hàng đối với từng Chương Trình ưu đãi được xác định thông qua Email Xác Nhận.

Các Email Xác Nhận liên quan đến Chương Trình sẽ tham chiếu đến các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Chung này.

Nếu có bất kỳ sự không thống nhất nào giữa các điều khoản trong Điều Khoản Chung này và các nội dung tại Email Xác Nhận, những quy định trong Điều Khoản Chung này sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng.

17. Chuyển nhượng:

Khách hàng không được chuyển giao, chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Chung này cho bên thứ ba, mà không có sự đồng ý trước của POPS. Khách hàng đồng ý rằng POPS có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Điều Khoản Chung này cho bất kỳ bên thứ ba nào với điều kiện, POPS phải gửi thông báo về việc chuyển nhượng đến khách hàng thông qua Ứng Dụng hoặc Email Xác Nhận và bên nhận chuyển nhượng cam kết kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của POPS theo Điều Khoản Chung này.

18. Chấm dứt tài khoản:

POPS có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hay chịu trách nhiệm pháp lý vì bất cứ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp bạn vi phạm các Điều khoản.

Khi tài khoản bị chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của khách hàng sẽ ngay lập tức chấm dứt. Nếu khách hàng muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.

19. Sự kiện bất khả kháng:

POPS sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ chậm trễ hoặc trì hoãn nào trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Chung này gây ra do xảy ra sự kiện không lường trước được vượt tầm kiểm soát của POPS (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”) như lệnh khẩn cấp của cơ quan công quyền, đình công, bệnh dịch, thiên tai, chiến tranh, hoặc một trường hợp có bản chất tương tự, mà làm cho các bên liên quan không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Chung này mà không gây nguy hiểm cho bản thân POPS, nhân viên hoặc tài sản của POPS.

20. Xử lý khiếu nại:
Khi có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao hàng,… Khách hàng có thể liên hệ với Bộ phận CSKH theo email popsapp-support@popsww.com hoặc gửi tin nhắn trực tiếp đến fanpage POPS Vietnam https://www.facebook.com/popsappvietnam

Trong trường hợp khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào cần hỗ trợ liên quan đến chương trình, POPS sẽ hỗ trợ giải quyết. Mọi quyết định của POPS liên quan đến các chương trình này là quyết định cuối cùng.

Khách hàng vui lòng cung cấp chi tiết đơn hàng được POPS xác nhận gửi đến email. Bộ phận CSKH của POPS sẽ tiếp nhận ngay và phản hồi lại khách hàng trong thời gian sớm nhất.
Khi có nhu cầu về hỗ trợ kỹ thuật đối với sản phẩm giao dịch, khách hàng tham khảo các tài liệu được đăng tải trên website 
Trường hợp giải quyết khiếu nại do lỗi nhập sai thông tin từ đối tác:
Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin khi tham gia giao dịch trên POPS. Nếu khách hàng nhập sai thông tin gửi về cho POPS thì POPS có quyền từ chối xử lý.
Ngoài ra, trong mọi trường hợp, khách hàng không có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch đã tiến hành thanh toán thành công.

21. Giới hạn trách nhiệm:
Trong mọi trường hợp, POPS không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, mất mát, tổn thất mà Khách hàng phải chịu trừ khi khi do lỗi cố ý của POPS gây ra. Trách nhiệm của POPS đối với Khách hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị đơn hàng mà khách hàng mua trên trang https://pops.vn/

22. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:

Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định trong Điều Khoản Chung này.

Có nghĩa vụ hợp tác với POPS để hoàn tất quy trình thanh toán theo như quy định tại Điều Khoản Chung và/hoặc (các) thông báo điều chỉnh, bổ sung Điều Khoản Chung (nếu có) theo chính sách của POPS tại từng thời điểm.

Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin theo các yêu cầu hiển thị trên website https://pops.vn/ để đăng ký tham gia Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn cung cấp loại sản phẩm áp dụng trong từng sản phẩm.

Yêu cầu POPS giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm theo Điều Khoản Chung này, ngoại trừ trường hợp lỗi phát sinh do sự bất cẩn hoặc chủ quan từ phía Người mua.

Để tránh hiểu nhầm, POPS sẽ được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn, các khoản phạt vi phạm hành chính) trong trường hợp khách hàng không thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản này.

Phải thông báo cho POPS ngay lập tức nếu tài khoản của khách hàng được sử dụng mà không có sự cho phép của khách hàng để đăng nhập, đăng ký, xác nhận tham gia hoặc yêu cầu khác liên quan đến đơn hàng; hoặc sử dụng bất kỳ tính năng nào trên website https://pops.vn/; hoặc khi bất kỳ vi phạm bảo mật nào xảy ra. Trong trường hợp đó, khách hàng đồng ý không bồi thường POPS bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà khách hàng phải chịu do việc bị sử dụng trái phép tài khoản (bao gồm nhưng không giới hạn chịu các chi phí hoặc phí tổn phát sinh được khởi tạo, chấm dứt bằng tài khoản của khách hàng). Để tránh nhầm lẫn, POPS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà khách hàng phải chịu do người khác sử dụng Tài khoản của khách hàng.

Có quyền và nghĩa vụ khác theo Điều Khoản Chung này, Các Chính Sách POPS và quy định của pháp luật liên quan.

23. Quyền và nghĩa vụ của POPS:

Cam kết và đảm bảo rằng POPS có đủ thẩm quyền để thực hiện Điều Khoản Chung này cũng như đảm bảo việc phát hành đơn hàng phù hợp với nội dung ưu đãi của từng Chương Trình. POPS có trách nhiệm thông tin hướng dẫn cho Người mua cách sử dụng mã đơn hàng.

Trong phạm vi của Điều Kiện Chung này, khách hàng đồng ý rằng POPS được toàn quyền:

Từ chối hoặc chấp thuận các yêu cầu của khách hàng liên quan đến Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn, yêu cầu tham gia Chương Trình, yêu cầu chấm dứt Chương Trình trước thời hạn.

Chấm dứt Chương Trình trước thời hạn tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của mình hoặc khi phát hiện khách hàng có dấu hiệu gian lận, vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Chung này và/ hoặc Các Chính Sách POPS. Trong trường hợp này, POPS sẽ thông báo cho khách hàng thông qua Email Xác Nhận hoặc bằng phương thức phù hợp khác và có trách nhiệm thực hiện các giao dịch đã được xác lập trước đó.

Mặc dù POPS không quản lý hoặc giám sát đơn hàng do khách hàng đăng ký tham gia, POPS bảo lưu quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) hủy đơn hàng do khách hàng tạo thông qua website https://pops.vn/ luôn luôn với điều kiện là khách hàng vẫn duy trì trách nhiệm thanh toán cho POPS đối với các khoản chi phí liên quan đến đơn hàng của khách hàng đã bị hủy đó.

Đảm bảo thực hiện thành công việc thanh toán bằng mã đơn hàng khi khách hàng sử dụng Mã đơn hàng theo đúng điều khoản, điều kiện của Chương Trình và phù hợp với Điều Khoản Chung, Các Chính Sách POPS.

Đảm bảo không có sự phân biệt đối xử và sự khác biệt về chất lượng dịch vụ được cung cấp thông qua website POPS giữa các khách hàng sử dụng đơn hàng theo Điều Khoản Chung này.

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến việc sử dụng Mã đơn hàng được tạo tạo thông qua website https://pops.vn/ và các Khách Hàng của POPS.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến việc vận hành website https://pops.vn/ để khách hàng có thể sử dụng dịch vụ thanh toán đơn hàng theo quy định tại Điều Khoản Chung này.

Có quyền và nghĩa vụ khác theo Điều Khoản Chung này, Các Chính Sách POPS và quy định của pháp luật liên quan.

24. Miễn trừ trách nhiệm:

Việc khách hàng sử dụng Dịch vụ là nguy cơ của riêng khách hàng. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “HIỆN CÓ” và “SẴN CÓ”. Dịch vụ được cung cấp mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm bản quyền hoặc quá trình thực hiện.

POPS, các công ty con, chi nhánh và các bên được cấp phép của Công ty không đảm bảo rằng a) Dịch vụ sẽ hoạt động liên tục, an toàn hoặc khả dụng tại mọi thời điểm hoặc địa điểm cụ thể; b) lỗi hoặc khiếm khuyết sẽ được sửa chữa; c) Dịch vụ không chứa virus hoặc các thành phần gây hại khác; hoặc d) kết quả từ việc sử dụng Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn.

25. Điều khoản thay đổi:

Theo quyết định riêng của POPS, POPS có quyền sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu sửa đổi là ở dạng tài liệu, thì POPS sẽ cố gắng đưa ra thông báo ít nhất là 30 ngày trước khi điều khoản mới đi vào hiệu lực. Những gì tạo nên thay đổi ở dạng tài liệu sẽ được xác định theo quyết định riêng của POPS.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của POPS sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, khách hàng đồng ý bị ràng buộc với các điều khoản sửa đổi. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

26. Điều khoản chung:

Các Điều khoản này được quản lý và chi phối theo luật pháp Việt Nam mà không liên quan đến mâu thuẫn của các quy định pháp luật.

Điều Khoản Chung này có hiệu lực áp dụng đối với khách hàng và POPS cho đến khi chấm dứt theo quy định tại Mục 22 của Điều Khoản Chung này.

POPS có toàn quyền điều chỉnh các điều khoản trong Điều Khoản Chung này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo theo phương thức phù hợp đến khách hàng thông qua website https://pops.vn/ và/ hoặc địa chỉ Email Xác Nhận

Việc POPS không thực thi một quyền hay quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu quy định nào đó trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành bởi tòa án, các quy định còn lại của Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa POPS về Dịch vụ của POPS và thay thế mọi thỏa thuận trước đây về Dịch vụ mà POPS có thể có giữa khách hàng và POPS.

Không phụ thuộc vào bất kỳ điều khoản nào trái với quy định này, vào bất kỳ thời điểm nào, POPS có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung (“Điều Chỉnh”) các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Chung này. Các Điều Chỉnh này sẽ có hiệu lực trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày POPS có thông báo cho khách hàng, hoặc đăng tải thông qua website https://pops.vn/ và/ hoặc ứng dụng của POPS. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời điểm các Điều Chỉnh có hiệu lực sẽ được hiểu là khách hàng đã đồng ý với các Điều Chỉnh đó. Trường hợp khách hàng không đồng ý với bất kỳ Điều Chỉnh nào đối với Điều Khoản Chung này, khách hàng sẽ ngừng sử dụng dịch vụ với POPS. Để tránh hiểu nhầm, phiên bản mới nhất của Điều Khoản Chung cập nhật các điều chỉnh sẽ thay thế các phiên bản cũ hơn trước đó.
Các quy định được dẫn chiếu là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện này.
POPS và khách hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này.
Nếu bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện bị cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hay một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
Điều khoản và Điều kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa POPS và khách hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trong vòng ba mươi (30) ngày. Quá thời hạn 30 ngày mà không thể giải quyết thì những tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

Trong mọi trường hợp, các vấn đề phát sinh trên POPS sẽ do POPS là đơn vị xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng để xử lý các tranh chấp phát sinh (nếu có) từ người mua và người bán, phù hợp với chính sách này và quy định của pháp luật. 

27. Chấm dứt điều khoản chung:

Điều Khoản Chung này được chấm dứt trong các trường hợp sau:

Quyền và nghĩa vụ của Các POPS và khách hàng trong Điều Khoản Chung đã hoàn thành;

POPS và khách hàng vi phạm nghĩa vụ được quy định trong Điều Khoản Chung này và vi phạm không thể được khắc phục trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên còn lại về hành vi vi phạm. Khi đó, Bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt Điều Khoản Chung này bằng cách thông báo cho Bên kia bằng văn bản; Các Bên theo đó phải thực hiện đầy đủ các thủ tục thanh toán, bồi thường và/ hoặc hoàn trả các khoản thanh toán trước cho nhau. Bên vi phạm phải bồi thường cho Bên kia đối với toàn bộ các tổn thất hoặc thiệt hại mà Bên kia phải gánh chịu.

Xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng mà một Bên không thể khắc phục được trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, dẫn đến việc Bên đó không có khả năng tiếp tục thực hiện Điều Khoản Chung này. Bên muốn chấm dứt Điều Khoản Chung này phải thông báo cho Bên kia biết bằng văn bản về việc chấm dứt. Việc một Bên không thể tiếp tục thực hiện Điều Khoản Chung này do Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ không bị xem là vi phạm Điều Khoản Chung này.

Các cam đoan, bảo đảm của khách hàng được quy định trong Điều Khoản Chung này là đúng, chính xác và đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào.

Chương Trình được chấm dứt, hủy bỏ bởi POPS theo quy định tại Mục 20 của Điều Khoản Chung này.

Các Bên không được đơn phương chấm dứt Điều Khoản Chung này trong bất kỳ tình huống nào, ngoại trừ trong trường hợp được quy định tại Mục 22 trên đây.

28. Chính sách chống gian lận:

Hành vi gian lận dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả vì lợi ích của POPS, đều không được dung thứ và bị cấm tuyệt đối. Nhằm mục đích của thỏa thuận này, gian lận bao gồm nhưng không giới hạn sự biển thủ, sử dụng trái phép, phá hoại, di dời hoặc che giấu tài sản, thay đổi hoặc làm giả tài liệu, khiếu nại sai/ không đúng sự thật của khách hàng, hoặc của bên khác ảnh hưởng đến POPS; trộm cắp bất kỳ tài sản nào bao gồm, nhưng không giới hạn, tiền bạc, tài sản hữu hình, bí mật kinh doanh hoặc tài sản sở hữu trí tuệ; hối lộ hoặc thoả thuận nâng giá dịch vụ; đưa tiền lại quả hoặc tiền hoa hồng để thực hiện quyền, nghĩa vụ theo Điều Khoản Chung; xung đột lợi ích hoặc đưa ra các tuyên bố không đúng sự thật/ thực tế.

Mối quan hệ của các cá nhân hoặc tổ chức khác với khách hàng, nếu bị phát hiện có hành vi gian lận như đã nêu trên sẽ bị xem xét, và có thể dẫn đến các hậu quả bao gồm việc POPS có quyền chấm dứt Điều Khoản Chung này, không thanh toán bất kỳ các khoản nợ nào và điều tra hình sự đối với các cá nhân có liên quan.

29. Luật điều chỉnh và cơ quan tài phán:

Điều Khoản Chung này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam

Mọi tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khác biệt phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc thực hiện Điều Khoản Chung này (“Tranh Chấp”) sẽ được Các Bên thống nhất giải quyết bằng hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết Tranh Chấp trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra Tranh Chấp, Các Bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VCCI”) giải quyết theo thủ tục tố tụng của cơ quan trọng tài này. Nơi giải quyết tranh chấp sẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng trọng tài viên là 03 (ba). Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp sẽ bằng Tiếng Việt.

30. Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi hoặc Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng POPS theo chi tiết bên dưới:

Email: popsapp-support@popsww.com
Fanpage POPS Vietnam: https://www.facebook.com/popsappvietnam