Điều Khoản Điều Kiện Chương Trình “ƯU ĐÃI STICKER MÙA HALLOWEEN”

Khác -
ƯU ĐÃI STICKER MÙA HALLOWEEN

[Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2022]

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình hoặc đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện này.

1. Phạm vi chương trình:
Chương trình áp dụng cho các sản phẩm, dịch vụ thỏa điều kiện sau:
(1) Đã đang được đăng tải công khai trên website https://pops.vn hoặc ứng dụng POPS trong thời gian diễn ra chương trình từ 10/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022. 

(2) Chương trình diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam

2. Người tham gia hợp lệ:
– Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, độ tuổi từ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua hàng, hoặc có sự giám sát cả cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.
– Mọi cá nhân có tài khoản POPS Việt Nam đã được kích hoạt thành công và duy trì đăng nhập vào thời điểm tham gia chương trình.

– Khách hàng tham gia mua hàng thành công hoặc sử dụng các dịch vụ POPS Star theo điều kiện chương trình. Trong đó, POPS Star dùng để mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ do POPS VN cung cấp được thanh toán thành công bằng một trong những phương thức thanh toán hiện có tại https://pops.vn.

3. Một giao dịch thanh toán được xem là thành công (“Giao dịch Thành Công”) khi:

3.1. Khách hàng cung cấp đúng và đủ thông tin được yêu cầu qua website  https://pops.vn hoặc các nền tảng chính thức của POPS; và

3.2. Tài khoản POPS Việt Nam phải được đăng ký và kích hoạt thành công.

3.3. Giao dịch thanh toán đã hoàn tất, trong đó POPS Star dùng để mua hàng, sử dụng các dịch vụ do POPS cung cấp được thanh toán thành công bằng một trong những phương thức thanh toán hiện có tại https://pops.vn vào thời điểm giao dịch.

4. Nội dung ưu đãi theo chương trình:

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng nhận ngay ưu đãi đặc biệt khi mua thành công gói sticker “Halloween (GIF)” tại mục bình luận, cụ thể:
– Giá ưu đãi 50% so với khi mua lẻ từng sticker

– Tặng kèm 5 sticker GIF miễn phí gồm: “Ma deadline đè”, “Ma mọt truyện”, “Ma chê feedback”, “Ma chương mới”, và “Ma nọa nô” (Tương đương 20 POPS Star)
* Lưu ý:

– Ưu đãi áp dụng riêng cho gói sticker “Halloween (GIF), không áp dụng khi mua sticker lẻ hay các bộ gói sticker khác.
– Tại từng thời điểm, trong trường hợp tình trạng có sẵn và khả dụng của phần quà không cho phép hoặc không được bảo đảm, Khách hàng đồng ý rằng POPS có quyền thay đổi quà tặng khuyến mại và/hoặc nhà cung cấp quà tặng khuyến mại với giá trị tương đương.

5. Bằng việc đồng ý mua hàng và thanh toán cho các sản phẩm/dịch vụ của POPS, Khách hàng:

5.1 Cam kết và xác nhận đã chấp thuận để cung cấp thông tin của mình cho POPS;

5.2 Đồng ý và cam kết rằng Khách hàng cũng đồng ý cho POPS sử dụng các thông tin của Khách hàng cho mục đích liên lạc, xác minh, giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn liên quan đến Chương Trình và các Sản Phẩm Ưu Đãi;

5.3 Đồng ý để POPS chia sẻ thông tin cá nhân của mình nhằm mục đích quảng bá, tiếp thị cho Chương Trình; và

5.4 Mặc định chấp thuận Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này.
6. POPS có quyền liên lạc với Khách hàng qua thông tin liên lạc (bao gồm số điện thoại / thư điện tử (email)) mà Khách hàng đã cung cấp khi tham gia Chương Trình để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết. POPS được quyền thông báo cho Khách hàng về các thông tin của Chương Trình.

7. POPS có quyền thẩm tra tính chính xác và minh bạch của việc thanh toán và có quyền từ chối cho Khách hàng hưởng Ưu Đãi nếu phát hiện bất kỳ sự gian lận nào trong việc thanh toán, kể cả khi việc đăng ký và kích hoạt tài khoản của Khách hàng được chấp thuận và giao dịch đã thanh toán thành công.

8. Thông tin về Chương Trình được công bố đầy đủ trên trang web của POPS. 

9. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại khách hàng liên hệ POPS qua email popsapp-support@popsww.com để được giải đáp.

10. Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, POPS sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quyết định cuối cùng của POPS.

11. Bản Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng đồng thời với Bản Điều khoản và Điều kiện mua hàng tại POPS.12. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của  POPS. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được cập nhật trên website của POPS trước ngày áp dụng.