Điều Khoản Điều Kiện Chương trình “TUẦN LỄ KHAI TRƯƠNG POPS SHOP”

Khác -

[Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực kể từ ngày 25/07/2022]

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình hoặc đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện này.

1. Phạm vi chương trình:

Chương trình áp dụng cho các sản phẩm đã đang được mở bán chính thức trên website https://pops.vn/bundle/playlist trong thời gian diễn ra chương trình từ 25/07/2022 đến hết ngày 31/08/2022. 

2. Người mua hợp lệ: 

– Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, độ tuổi từ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua hàng, hoặc có sự giám sát cả cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.
– Khách hàng có tài khoản POPS đã được kích hoạt thành công.

– Khách hàng tham gia mua hàng thành công từ ngày 25/07/2022 đến hết ngày 31/08/2022. (Trong đó, POPS Star dùng để mua hàng được thanh toán thành công bằng một trong những phương thức thanh toán hiện có tại https://pops.vn vào thời điểm mua hàng).

3. Một giao dịch thanh toán được xem là thành công (“Giao dịch Thành Công”) khi:

i. Khách hàng cung cấp đúng và đủ thông tin được yêu cầu qua website  https://pops.vn của POPS; và

ii. Tài khoản POPS phải được đăng ký và kích hoạt thành công.

Iii. Giao dịch thanh toán đã hoàn tất, trong đó POPS Star dùng để mua hàng được thanh toán thành công bằng một trong những phương thức thanh toán hiện có tại https://pops.vn vào thời điểm mua hàng.

5. Nội dung Chương Trình:
– Khách hàng thỏa mãn điều kiện tại mục 2 và mục 3 sẽ được hoàn tặng một số POPS Star tương ứng, tùy thuộc mỗi sản phẩm khi thanh toán thành công 01 sản phẩm tại website https://pops.vn/bundle/playlist trong thời gian diễn ra chương trình.
– Số POPS Star hoàn tặng sẽ được cộng vào tài khoản của khách hàng trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mua hàng thành công.

* Lưu ý:
– Số POPS Star hoàn tặng không được chấp nhận để quy đổi thành tiền mặt với bất kỳ hình thức/lý do gì.
– Tùy thuộc sự cho phép của pháp luật Việt Nam tại từng thời điểm, trong trường hợp tình trạng có sẵn và khả dụng của phần quà không cho phép hoặc không được bảo đảm, Khách hàng đồng ý rằng POPS có quyền thay đổi quà tặng khuyến mại và/hoặc nhà cung cấp quà tặng khuyến mại với giá trị tương đương.

6. Bằng việc đồng ý mua hàng và thanh toán POPS, Khách hàng:

6.1 Cam kết và xác nhận đã chấp thuận để cung cấp thông tin của mình cho POPS;

6.2 Đồng ý và cam kết rằng Khách hàng cũng đồng ý cho POPS sử dụng các thông tin của Khách hàng cho mục đích liên lạc, xác minh, giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn liên quan đến Chương Trình và các Sản Phẩm Ưu Đãi;

6.3 Đồng ý để POPS chia sẻ thông tin cá nhân của mình nhằm mục đích quảng bá, tiếp thị cho Chương Trình; và

6.4 Mặc định chấp thuận Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này.

7. POPS có quyền liên lạc với Khách hàng qua thông tin liên lạc (bao gồm số điện thoại / thư điện tử (email)) mà Khách hàng đã cung cấp khi tham gia Chương Trình để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết. POPS được quyền thông báo cho Khách hàng về các thông tin của Chương Trình.

8. POPS có quyền thẩm tra tính chính xác và minh bạch của việc thanh toán và có quyền từ chối cho Khách hàng hưởng Ưu Đãi nếu phát hiện bất kỳ sự gian lận nào trong việc thanh toán, kể cả khi việc đăng ký và kích hoạt tài khoản của Khách hàng được chấp thuận và giao dịch đã thanh toán thành công.

9. Thông tin về Chương Trình được công bố đầy đủ trên trang web của POPS. 

10. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại

Mọi thắc mắc liên quan về khóa học, khách hàng liên hệ POPS qua email popsapp-support@popsww.com để được giải đáp

11. Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, POPS sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quyết định cuối cùng của POPS.

12. Bản Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng đồng thời với Bản Điều khoản và Điều kiện mua hàng tại POPS.

13. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của  POPS. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được cập nhật trên website của POPS trước ngày áp dụng.