Mua gói

Các gói tắt quảng cáo

  • Không bao gồm tắt các quảng cáo của các nội dung liên quan đến hoặc có nguồn từ YouTube.
  • Không bao gồm tắt các quảng cáo được lồng ghép sẵn trong nội dung của nhà sản xuất.
  • Bạn cần mua gói mới khi hết hạn.

1 TUẦN
50

2 TUẦN
90

Phổ biến nhất

6 TUẦN
250

12 TUẦN
450

ĐĂNG NHẬP ĐỂ GIAO DỊCH