Phượng Khấu - Teaser & Trailer

Phượng Khấu - Teaser & Trailer

Năm 1841, vua Minh Mạng, vị vua thứ hai của vương triều Nguyễn băng hà, di chiếu ngôi vị trao lại cho Trường Khánh Công điện hạ, sau là hoàng đế Thiệu Trị. Kể từ đây cũng bắt đầu bảy năm sóng gió với nhiều cuộc tranh đoạt ngôi vị chốn hậu cung. Phượng Khấu là bộ phim cung đấu thuần Việt được xây...
Xem thêm