One Piece S20: Wano Country

One Piece S20: Wano Country

Liên minh Ninja-Pirate-Mink-Samurai lập kế hoạch chiêu mộ các đồng minh trong Quốc gia Wano để giải phóng nó khỏi sự kiểm soát của tướng quân Kurozumi Orochi. Trong khi đó, băng hải tặc Big Mom, người đã theo băng Mũ Rơm đến Wano để trả thù cho các sự kiện trước đó trên Totto Land, quyết định thành lập liên minh với Cướp biển Quái thú để chinh phục thế giới.