One Piece S15: Fishman Island

One Piece S15: Fishman Island

Hai năm trôi qua kể từ cuộc chiến tại Marineford, Luffy và băng Mũ Rơm tái hợp tại Sabaody sau khi hoàn thành các khóa huấn luyện của họ. Họ đi đến Đảo Người Cá (Fishman Island). Tuy nhiên, họ phải đối mặt với Hody Jones - kẻ âm mưu một cuộc đảo chính để giành quyền kiểm soát Đảo Người Cá.