Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Triều - Trailer

Về Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Triều - Trailer

Bộ moving toon "Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Triều" là câu chuyện về Lý Chiêu Hoàng - vị nữ hoàng đế đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Một mối tình trẻ thơ khởi nguồn cho một cuộc chuyển giao quyền lực trước nay chưa từng có, sự khởi đầu và kết thúc của hai triều đại phong kiến rực...
Xem thêm