Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Triều - Trailer

Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Triều - Trailer

Bộ moving toon "Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Triều" là câu chuyện về Lý Chiêu Hoàng - vị nữ hoàng đế đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Một mối tình trẻ thơ khởi nguồn cho một cuộc chuyển giao quyền lực trước nay chưa từng có, sự khởi đầu và kết thúc của hai triều đại phong kiến rực rỡ bậc nhất trong lịch sử Việt Nam, tất cả sẽ được mang đến trong bộ moving toon lấy cảm hứng từ đề tại lịch sử này. CÁNH HOA TRÔI GIỮA HOÀNG TRIỀU 16:00 thứ Năm hàng tuần trên ứng dụng POPS.