Yêu Thợ Săn
Yêu Thợ Săn

Yêu Thợ Săn

Yêu thích
Tộc Tư U không khác gì người bình thường trừ một việc duy nhất. Người trong tộc này, nếu tâm đầu ý hợp với nhau thì họ không cần cưới gả, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là có thể khiến người đó… mang thai!!!!!!!! Tuy nhiên dân số của tộc này không được đông đúc cho lắm. Thân là nam nhân còn lại...
Xem thêm