Tổng Tài Chân Dài
Tổng Tài Chân Dài

Tổng Tài Chân Dài

Yêu thích
Lee Ga Young bị mất cha mẹ trong một tai nạn từ nhỏ, vốn cuộc sống sau đó sẽ vô cùng khốn khó, nhưng đã có một "ông chú chân dài của xưởng gỗ Dowon" liên tục bí mật giúp đỡ cô trong mọi vấn đề cuộc sống, thậm chí cả chuyện tổ chức lễ...
Xem thêm