Tiếp Xúc Chí Mạng
Tiếp Xúc Chí Mạng

Tiếp Xúc Chí Mạng

Yêu thích
Joy là một cô gái vô cùng bình thường, nhưng một ngày, định mệnh đã mang Moowon đến với cô, từ đó giúp cô khám phá ra được mình mang một dòng gien đặc biệt. Dù cho nhiệm vụ của anh là bảo vệ cô, nhưng ngoài ra trong anh còn có một lực hút không thể gọi tên đối với cô gái này... Rốt cuộc là dòng...
Xem thêm