Tiếng Vọng Của Linh Hồn
Tiếng Vọng Của Linh Hồn

Tiếng Vọng Của Linh Hồn

Yêu thích
Phạm Hoàng là sinh viên thế kỷ XXI, tình cờ trong một lần về thăm quê của bạn thân, cậu bị gọi hồn đến một thế giới khác. Tại đây Phạm Hoàng nhập vào thân xác Lý Trường An, người thừa kế của Lý Thị, một trong Tứ Đại Gia tộc Pháp sư, một gia tộc có thể thao túng các hồn ma. Lý Trường An bị ám sát...
Xem thêm