The uncanny:re
The uncanny:re

The uncanny:re

Yêu thích
Ở nơi sụp đổ về chính trị, kinh tế và đạo đức, Ren Hawkins, một cá nhân siêu phàm được ban cho cơ hội sống thứ hai và sống cuộc đời đường phố ở Iablya để tránh các đặc vụ chính phủ. Ren tìm kiếm những người khác cùng loại với mình và tiêu diệt những thứ xấu xa gây hại cho con người. Ren gặp Felix,...
Xem thêm