The dawn of eternitech
The dawn of eternitech

The dawn of eternitech

Yêu thích
Hoàng tử Yoyuki và chiến binh Kugua cùng dìu dắt du dân Orson trải qua cuộc hành trình xuyên qua nền văn minh độc tài của Eternitech. Với sự giúp đỡ của những Cutter được đào tạo và cánh tay phải đắc lực là Yoyuki, Eternitech được cai trị bởi Oona. Tuy nhiên, khả năng bất khả chiến bại của bà ta...
Xem thêm