Sự trỗi dậy của ma thuật sư
Sự trỗi dậy của ma thuật sư

Sự trỗi dậy của ma thuật sư

Yêu thích
Đại Lục Rio Ven - Một thế giới gồm các ma thuật sư và con người nằm dưới sự cai trị của Nhật Nguyệt Thần Quốc. Khi hoàng đế của Thần Quốc qua đời, người nối ngôi quyết định diệt trừ các ma thuật sư vì e sợ sức mạnh của họ. Khởi Phong - 1 ma thuật sư đã quyết định đứng lên kêu gọi các ma thuật sư...
Xem thêm