Phượng Hoàn Triều
Phượng Hoàn Triều

Phượng Hoàn Triều

Yêu thích
Đường đường là Chính phi của Trữ Vương Gia, được kiệu 8 người khiêng rước vào tận cửa, hỉ phục đỏ thắm chứng minh thân phận chính thất của nàng. Vậy mà kết cục lại bị tiểu tam và kẻ phụ tình kia làm tức chết. Mối hận không thể tự trả, Diệp Tống đành nhờ cậy linh hồn của một thiếu nữ từ hiện đại...
Xem thêm