Ơ kìa! Chúng ta là bạn thôi phải không?
Ơ kìa! Chúng ta là bạn thôi phải không?

Ơ kìa! Chúng ta là bạn thôi phải không?

Yêu thích
Những mẫu truyện ngắn về các tình huống hư cấu hài hước, dở hơi do tác giả nghĩ ra, bảo đảm ngọt ngào như kẹo bơ phủ đường....
Xem thêm