Những chuyện liêu trai của Cô Thìn
Những chuyện liêu trai của Cô Thìn

Những chuyện liêu trai của Cô Thìn

Yêu thích
Mọi vật trên thế gian tồn tại đều có hồn phách, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy, cảm thấy thế giới vô hình của những linh hồn. Cô Thìn, người đàn bà có căn, không rõ lai lịch là người có thể nhìn thấy tất cả những tinh hoa của hồn phách. Cô mang trên mình sứ mệnh thực hiện mong muốn tột...
Xem thêm