Nhật ký nữ phụ huấn luyện em trai
Nhật ký nữ phụ huấn luyện em trai

Nhật ký nữ phụ huấn luyện em trai

Yêu thích
Ngoại truyện diễn ra khi Nguyệt và Elios vừa mới nhập vào thân xác của hai đứa trẻ học cấp hai, cố gắng sống hòa thuận như chị em một nhà để bảo vệ danh tính thật sự của bản thân. Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện chính.