Lạc Trôi
Lạc Trôi

Lạc Trôi

Yêu thích
Trên thế gian này có người cao quý như châu ngọc, lại có kẻ tầm thường như rơm rác. Trần Đăng Sơn thân sinh tại nhà đế vương nhưng không bằng cả người ti tiện nhất. Hắn che giấu tài trí, cúi đầu nhẫn nhịn, chỉ mong một đời bình an. Thế nhưng hoàng quyền đấu đá không chừa một ai, nếu đã không còn gì...
Xem thêm