Hẹn Ước Đá Quý
Hẹn Ước Đá Quý

Hẹn Ước Đá Quý

Yêu thích
"Bộ tộc Langue sống ẩn mình sâu trong rừng rậm, những ngôi làng được bao quanh bởi kết giới chỉ với một mục đích duy nhất – bảo vệ họ khỏi con người. Trái tim của bộ tộc Langue được làm bằng đá quý, nếu bị bắt được hoặc sẽ bị xẻ lồng ngực lấy ngọc hoặc trở thành nô lệ… Viola từng nghĩ cuộc sống...
Xem thêm