Du Lịch Địa Phủ
Du Lịch Địa Phủ

Du Lịch Địa Phủ

Yêu thích
Hắc-Bạch Vô Thường sau khi nhận nhiệm vụ từ Diêm Vương đi bắt người em trong hai anh em sinh đôi Phong và Vân. Nhưng họ đã bắt nhầm người anh và bây giờ, người anh sẽ phải tìm cách trốn khỏi Địa Phủ nguy hiểm trước khi hồn cậu lìa hẳn khỏi xác....
Xem thêm