Đọa Ký
Đọa Ký

Đọa Ký

Yêu thích
Đọa Ký, nói về mười vị Giáo Chủ “Hộ Thiên Thần Giáo” mà ngay khi vừa ra đời đã bị định mệnh đặt lên đôi vai quyền năng cũng như trách nhiệm của những vị Chúa Tể Bầu Trời. Thứ trách nhiệm đó đã làm bào mòn dần "trái tim con người" bên trong họ, bằng lề luật và sự vận hành khốc liệt của vũ trụ suốt...
Xem thêm