Dark mage
Dark mage

Dark mage

Yêu thích
Tôi sinh ra trong một gia đình không có tình yêu thương, tôi không thể biết cha mình là ai, mẹ tôi là một gái "bán hoa", mẹ tôi không hề cho tôi chút tình cảm mà chỉ coi tôi là công cụ kiếm tiền, trong một lần tôi lỡ làm trái ý mẹ tôi, tôi đã bị giết bởi chính mẹ mình và sau đó tôi được chuyển sinh...
Xem thêm