Có ToolHack Cũng Như Không
Có ToolHack Cũng Như Không

Có ToolHack Cũng Như Không

Yêu thích
Khi khoa học thế giới phát triển đến mức đỉnh cao, con người có thể làm được những gì? Bất lão bất tử, thao túng vạn vật, thậm chí... sáng tạo ra một thế giới mới! Nhân vật chính của chúng ta mang theo tool hack, ngang ngửa bàn tay vàng bước chân vào thế giới do mình tạo ra, nhưng không nhớ cách sử...
Xem thêm