Cánh Hoa Trôi Giữa Thời @
Cánh Hoa Trôi Giữa Thời @

Cánh Hoa Trôi Giữa Thời @

Yêu thích
Ngoại truyện xoay quanh những trò nghịch ngợm của Chiêu Hoàng với Trần Cảnh, gia đình và bạn bè trong cuộc sống thời hiện đại. Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện chính.