Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Triều
Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Triều

Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Triều

Yêu thích
Câu chuyện về vị nữ hoàng đế đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Một mối tình trẻ thơ khởi nguồn cho một cuộc chuyển giao quyền lực trước nay chưa từng có; sự khởi đầu và kết thúc của hai triều đại phong kiến rực rỡ bậc nhất trong lịch sử Việt Nam.