Andy the Bard
Andy the Bard

Andy the Bard

Yêu thích
Andy the Bard là chuyến hành trình đầy màu sắc của một chàng kiếm sĩ và một người hát rong. Cả hai cùng nhau khám phá thế giới, tìm kiếm điều quan trọng nhất của mình giữa cuộc đấu tranh quyết liệt giành ngai vàng của một vương quốc phép thuật huyền ảo. Cuối cùng hai người sẽ nhìn thấu được bản...
Xem thêm