Nón Noel Vải Nhung Lông Dài Cao Cấp

Kích thước: 28 cm x 38 cm (trẻ em)

Kích thước: 32 cm x 45 cm (người lớn)

Mô tả

N/A

Thông tin bổ sung

Kích thước

Nhỏ 28 cm x 38 cm, Lớn 32 cm x 45 cm