1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://pops.vn/shop/store/ bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ, tài khoản thanh toán và các thông tin cần thiết khác. Đây là các thông tin mà POPS cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký mua, giao nhận hàng, thanh toán.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động mua hàng dưới thông tin đăng ký của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

POPS sử dụng thông tin Khách hàng cấp để:

– Phục vụ cho việc đặt mua, thanh toán, giao nhận Sản phẩm

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và POPS

– Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Lưu trữ, cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước
có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Khách hàng. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống của POPS.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ SẮC VIỆT
Địa chỉ:
Lầu 4, Block A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, P. 12, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại: 02 862 921 652

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

POPS cam kết giữ bí mật nghiêm ngặt thông tin cá nhân của Khách hàng, không được kém hơn cách bảo vệ thông tin bảo mật của POPS. Chúng tôi cam kết:

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữliệu cá nhân Khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ.