Bộ Châu Hộp 45 Ly Trang Trí Noel (24 Quả) – Châu Bạc

Bộ châu đơn giản 40 ly trang trí Noel (24 quả)

Màu sắc: Vàng, Bạc, Đỏ

Mô tả

Bộ châu đơn giản 40 ly trang trí Noel (24 quả)

Màu sắc: Vàng, Bạc, Đỏ

Thông tin bổ sung

Màu sắc

Châu Vàng, Châu Đỏ, Châu Bạc