Vớ Len Ông Già (Xanh, Đỏ)

Vớ len cổ cao

Màu sắc: Đỏ, Xanh

Mô tả

Vớ len cổ cao

Màu sắc: Đỏ, Xanh

Thông tin bổ sung

Màu sắc

Xanh, Đỏ