Sao Đỉnh Nhỏ 25cm Trang Trí Noel

Ngôi sao trang trí cây thông Noel

Kích thước: 25cm

Mô tả

Ngôi sao trang trí cây thông Noel

Kích thước: 25cm

Thông tin bổ sung

Màu sắc

Ngôi Sao Bạc, Ngôi Sao Vàng