Dây Xà Cừ Tuyết (nhỏ, trung, đại) – Trung

Đường kính dây:

Nhỏ: 6cm

Trung: 8 cm

Lớn: 10 cm

Chiều dài: 1m8