Châu Hộp Q811

Set 60 loại gồm:

6 châu nhũ 3 cm, 6 châu bóng 3 cm, 6 châu nhũ 4 cm, 6 châu nhũ 4 cm, 4 châu nhũ 5 cm, 4 châu bóng 5 cm, 2 châu nhũ 7 cm, 2 châu bóng 7 cm, 6 châu vẽ nhám 6 cm, 4 châu ống 11 cm, 4 chiếc vớ 10 cm, 4 bao tay 8 cm, 4 quả trám 6 cm, 4 hình thoi 13 cm.

Mô tả

Set 60 loại gồm:

6 châu nhũ 3 cm, 6 châu bóng 3 cm, 6 châu nhũ 4 cm, 6 châu nhũ 4 cm, 4 châu nhũ 5 cm, 4 châu bóng 5 cm, 2 châu nhũ 7 cm, 2 châu bóng 7 cm, 6 châu vẽ nhám 6 cm, 4 châu ống 11 cm, 4 chiếc vớ 10 cm, 4 bao tay 8 cm, 4 quả trám 6 cm, 4 hình thoi 13 cm.

Thông tin bổ sung

Màu sắc

Châu Vàng, Châu Đỏ