Về Today We Play S2

Cùng Keoni và các bạn nhỏ khám phá những món đồ chơi độc đáo trong chương trình Today We Play - Chơi gì hôm nay nhé!